Krzysztof Jaskułowski
Krzysztof Jaskułowski
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nationalisms Today
K edited by Jaskulowski, T Kamusella
Peter Lang, 2009
74*2009
Western (civic) versus Eastern (ethnic) Nationalism. The Origins and Critique of the Dichotomy
K Jaskułowski
Polish Sociological Review, 289-303, 2010
72*2010
The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland
K Jaskułowski
Palgrave, 2019
50*2019
Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu
K Jaskułowski
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2012
49*2012
Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
K Jaskulowski
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2009
49*2009
Teaching the nation: history and nationalism in Polish school history education
K Jaskulowski, P Majewski, A Surmiak
British Journal of Sociology of Education, 1-15, 2017
312017
Teaching history, teaching nationalism: a qualitative study of history teachers in a Polish post-industrial town
K Jaskulowski, A Surmiak
Critical Studies in Education, 1 -16, 2015
262015
Naród-tożsamość-kultura: między koniecznością a wyborem
WJ Burszta, K Jaskułowski, J Nowak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2005
23*2005
The magic of the national flag
K Jaskulowski
Ethnic and Racial Studies 39 (4), 557 - 573, 2016
212016
Migration and Lived Experiences of Racism: The Case of High-Skilled Migrants in Wrocław, Poland
K Jaskulowski, M Pawlak
International Migration Review, 1-24, 2019
202019
Indian middling migrants in Wroclaw: A study of migration experiences and strategies
K Jaskułowski
Asian and Pacific Migration Journal 2 (26), 262 - 273, 2017
202017
Social construction of the impact of Euro 2012: a Wroclaw case study
K Jaskulowski, A Surmiak
Leisure Studies 35, 600 - 615, 2016
172016
A study of local incorporation of migrant professionals in Wroclaw
K Jaskulowski
International Migration 56 (5), 123-136, 2018
16*2018
Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy
K Jaskułowski, M Pawlak
Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa 48, 2016
16*2016
Stadion-miasto-kultura
W Burszta, M Czubaj, J Drozda
Euro 2012 i przemiany kultury polskiej.„Święto”–rok 2012.(Stadium-City …, 2012
16*2012
Nacjonalizm jako myślenie metonimiczne
WJ Burszta, K Jaskułowski
Sprawy Narodowościowe, 7-21, 2005
16*2005
The Securitisation of Migration: Its limits and consequences
K Jaskulowski
International Political Science Review, 1-11, 2018
152018
Place belonging in a mobile world. The case study of migrant professionals
A Bielewska, K Jaskulowski
Czech Sociological Review 3, 343-368, 2017
142017
Mityczne przestrzenie nacjonalizmu: historia i mit w walijskiej ideologii narodowej
K Jaskułowski
Adam Marszałek, 2003
12*2003
McNacjonalizm, czyli kultura popularna w służbie narodu.
K Jaskułowski
Wydawnictwo SWPS, 2006
11*2006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20