Krzysztof Jaskułowski
Krzysztof Jaskułowski
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nationalisms Today
K edited by Jaskulowski, T Kamusella
Peter Lang, 2009
59*2009
Western (civic) versus Eastern (ethnic) Nationalism. The Origins and Critique of the Dichotomy
K Jaskułowski
Polish Sociological Review, 289-303, 2010
512010
Nacjonalizm bez narodów. Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
K Jaskulowski
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 2009
40*2009
Wspólnota symboliczna. W stronę antropologii nacjonalizmu
K Jaskułowski
Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2012
34*2012
Social construction of the impact of Euro 2012: a Wroclaw case study
K Jaskulowski, A Surmiak
Leisure Studies 35, 600 - 615, 2016
172016
The Everyday Politics of Migration Crisis in Poland
K Jaskułowski
16*2019
Nacjonalizm jako myślenie metonimiczne
WJ Burszta, K Jaskułowski
Sprawy Narodowościowe, 7-21, 2005
15*2005
Indian middling migrants in Wroclaw: A study of migration experiences and strategies
K Jaskułowski
Asian and Pacific Migration Journal 2 (26), 262 - 273, 2017
142017
Teaching the nation: history and nationalism in Polish school history education
K Jaskulowski, P Majewski, A Surmiak
British Journal of Sociology of Education, 1-15, 2017
142017
Teaching history, teaching nationalism: a qualitative study of history teachers in a Polish post-industrial town
K Jaskulowski, A Surmiak
Critical Studies in Education, 1 -16, 2015
142015
Stadion-miasto-kultura
W Burszta, M Czubaj, J Drozda
Euro 2012 i przemiany kultury polskiej.„Święto”–rok 2012.(Stadium-City …, 2012
12*2012
The magic of the national flag
K Jaskulowski
Ethnic and Racial Studies 39 (4), 557 - 573, 2016
112016
Naród-tożsamość-kultura: między koniecznością a wyborem
WJ Burszta, K Jaskułowski, J Nowak
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2005
11*2005
Mityczne przestrzenie nacjonalizmu: historia i mit w walijskiej ideologii narodowej
K Jaskułowski
Adam Marszałek, 2003
11*2003
A study of local incorporation of migrant professionals in Wroclaw
K Jaskulowski
International Migration 56 (5), 123-136, 2018
102018
Place belonging in a mobile world. The case study of migrant professionals
A Bielewska, K Jaskulowski
Czech Sociological Review 3, 343-368, 2017
92017
The UEFA European Football Championship 2012 and pop nationalism in Poland: between confirmation and contestation
K Jaskulowski, P Majewski
Identities 23 (5), 555-571, 2016
92016
McNacjonalizm, czyli kultura popularna w służbie narodu.
K Jaskułowski
Wydawnictwo SWPS, 2006
9*2006
Mniejszości narodowe i etniczne a idea państwa naro dowego w XXI wieku,[w:] L. Nijakowski (red.)
WJ Burszta, K Jaskułowski
Polityka państwa polskiego wobec mniej szości narodowych i etnicznych, 13-34, 2005
82005
Beyond national security: The nation-state, refugees and human security
K Jaskulowski
Kontakt, 2017
72017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20