Paweł Kozakiewicz
Paweł Kozakiewicz
SGGW w Warszawie
Verified email at sggw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fizyka drewna w teorii i zadaniach: wybrane zagadnienia
P Kozakiewicz
Wydawnictwo SGGW, 2006
432006
Klimat a drewno zabytkowe
P Kozakiewicz, M Matejak
Wydawnictwo SGGW, 2002
372002
Inżynieria materiałów drzewnych
P Kozakiewicz, S Krzosek
Wydawnictwo SGGW, 2013
162013
Badania wlasciwosci i innowacyjne zastosowania drewna egzotycznego w Polsce
P Kozakiewicz, C Koscielniak, W Zakrzewska-Rudzinska
Przemysł drzewny 59 (04), 18-23, 2008
142008
Atlas drewna podłogowego
P Kozakiewicz, A Noskowiak, P Pióro
Wydanie I Wydawnictwo „Profi-Press” Sp. z oo, 2012
122012
Wpływ temperatury i wilgotności na wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien wybranych rodzajów drewna o zróżnicowanej gęstości i budowie anatomicznej
P Kozakiewicz
Wydawnictwo SGGW, 2010
112010
The selected properties of fossil oak wood from Medieval Burgh in Płońsk
P Mańkowski, P Kozakiewicz, M Drożdżek
Wood Res 61 (2), 287-298, 2016
92016
Selected mechanical properties of Scots pine wood from antique churches of Central Poland
P Witomski, A Krajewski, P Kozakiewicz
European Journal of Wood and Wood Products 72 (2), 293-296, 2014
92014
Comparison of outdoor and artificial weathering using compressive properties
A Jankowska, P Kozakiewicz
Wood Res 59 (2), 245-252, 2014
92014
Niektóre właściwości fizyko-mechaniczne drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rogowskiej jako materiału porównawczego do badań na sośnie proweniencji łotewskiej
W Dzbeński, P Kozakiewicz, D Krutul, J Hrol, L Belkova
Mat. 14 Konf. WTD SGGW „Drewno materiał wszech czasów, 13-15.11, 2000
92000
Surface Wettability of Wood Species from Tropical and Temperate Zones by Polar and Dispersive Liquids.
A Laskowska, P Kozakiewicz
Wood Industry/Drvna Industrija 68 (4), 2017
82017
Drewno egzotyczne: rozpoznawanie, właściwości, zastosowanie
A Jankowska, P Kozakiewicz, M Szczęsna
Wydawnictwo SGGW, 2012
82012
The wettability and surface free energy of sawn, sliced and sanded european oak wood
A Jankowska, M Zbiec, P Kozakiewicz, G Koczan, S Olenska, P Beer
Maderas. Ciencia y tecnología 20 (3), 443-454, 2018
72018
Evaluation of wood resistance to artificial weathering factors using compressive properties
A Jankowska, P Kozakiewicz
Drvna industrija: Znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije 67 (1), 3-8, 2016
72016
Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej
W Dzbeński, P Kozakiewicz, S Krzosek
Wydaw. SGGW, 2005
72005
Drewno w budownictwie-podlogi
P Kozakiewicz
Przemysł Drzewny 56 (06), 6-11, 2005
72005
The wood of scots pine (Pinus sylvestris L.) from post-agricultural lands has suitable properties for the timber industry
P Kozakiewicz, A Jankowska, M Mamiński, K Marciszewska, W Ciurzycki, ...
Forests 11 (10), 1033, 2020
62020
Anatomical structure changes in stem cuttings of rambler roses induced with plant origin preparations
MJ Monder, P Kozakiewicz, A Jankowska
Scientia Horticulturae 255, 242-254, 2019
62019
Effects of thermal modification on selected physical properties of sapwood and heartwood of black poplar (Populus nigra L.)
P Kozakiewicz, M Drożdżek, A Laskowska, M Grześkiewicz, O Bytner, ...
BioResources 14 (4), 8391-8404, 2019
62019
Enhancement of technical value of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) waste trunk through modification with 1, 3-dimethylol-4, 5-dihydroxyethyleneurea (DMDHEU)
M Mamiński, P Kozakiewicz, W Jaskółowski, KL Chin, P San H’ng, ...
European Journal of Wood and Wood Products 74 (6), 837-844, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20