Obserwuj
Małgorzata Słodowa-Hełpa
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozwój zintegrowany: warunki, wymiary, wyzwania
M Słodowa-Hełpa
CeDeWu, 2013
852013
Inteligentna specjalizacja polskich regionów - warunki, wyzwania i dylematy
M Słodowa-Hełpa
Roczniki Nauk Społecznych 41 (5), 87-120, 2013
422013
Odkrywanie na nowo dobra wspólnego
M Słodowa-Hełpa
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 7-24, 2015
342015
Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie
M Słodowa-Hełpa
Problemy Turystyki 25, 3-4, 2002
212002
Interdyscyplinarna natura paradygmatu rozwoju–uwarunkowania i propozycje usprawnienia dialogu
M Słodowa-Hełpa
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 67-92, 2015
182015
Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020
M Słodowa-Hełpa
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (6), 2013
162013
Wieś i rolnictwo w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju,[w:] Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unią Europejską
M Słodowa-Hełpa
AR w Poznaniu, Poznań, 359-379, 1998
121998
Dokąd zmierzamy - odnowa czy od nowa...? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce
M Słodowa-Hełpa
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 20-42, 2014
112014
Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskich wspólnot lokalnych i regionalnych w zintegrowanej Europie
M Słodowa-Hełpa
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 111-129, 2003
112003
Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski
M Słodowa-Hełpa
Biuro Analiz Sejmowych, 2014
102014
Możliwości absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez polskie regiony
M Słodowa-Hełpa
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2005
92005
Inteligentne specjalizacje polskich regionów: nadzieje, dylematy i obawy
M Słodowa-Hełpa
Europa Regionum, 53-72, 2013
82013
Zrównoważony rozwój a konkurencyjność w wymiarze lokalnym
M Słodowa-Hełpa
Zrównoważony rozwój lokalny: warunki rozwoju regionalnego i lokalnego, Szczecin, 2010
72010
Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej
M Słodowa-Hełpa
Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 43-80, 2002
72002
Między globalizacją a glokalizacją
M Słodowa-Hełpa
Studia Oeconomica Posnaniensia 5 (5), 2017
62017
Zrównoważony rozwój terenów otwartych–punkt widzenia ekonomisty,[w:] Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych
M Słodowa-Hełpa
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 22-28, 2009
62009
Partnerstwo - podstawowy warunek sukcesu wspólnot lokalnych
M Słodowa-Hełpa
Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania …, 2005
6*2005
Odpowiedzialność w procesie rozwoju–jaka i czyja?
M Słodowa-Hełpa, D Jurewicz
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 57, 456-486, 2019
52019
Przeszłość w procesie poszukiwania recept na zarządzanie teraźniejszością oraz kreowanie przyszłości
M Słodowa-Hełpa
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 35-53, 2019
52019
Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskiego sektora rolno-żywnościowego w zintegrowanej Europie
M Słodowa-Hełpa
Rolnictwo polskie we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej, red. nauk …, 2004
5*2004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20