Follow
Mateusz Michnowicz
Mateusz Michnowicz
Absolwet Uniwersytetu Rzeszowskiego
Verified email at urstud.rzeszow.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Drukarka 3D oparta na dokumentacji
W KRET, M MICHNOWICZ
Edukacja-Technika-Informatyka 4 (2), 393-397, 2013
32013
Projekt interaktywnego lustra wraz z modułem wykrywania twarzy
M Michnowicz
Edukacja-Technika-Informatyka 6 (3), 345-348, 2015
2015
Projekt interaktywnego lustra z modułem wykrywania twarzy
M Michnowicz
Západočeská univerzita v Plzni, 2015
2015
Aplikacja mobilna - informator uczelniany
M Michnowicz
Edukacja - Technika - Informatyka 2 (2014), 354-357, 2014
2014
Organizacyjne aplikacje mobilne jako źródło informacji
B KWIATKOWSKI, R PĘKALA, B TWARÓG, Z GOMÓŁKA, ...
Edukacja-Technika-Informatyka 5 (2), 348-353, 2014
2014
Drukarka 3D oparta na dokumentacji RepRap
W Kret, M Michnowicz, R Białogłowski
Západočeská univerzita v Plzni, 2013
2013
EtiNET–Projekt platformy internetowej dla studentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna
M Michnowicz
Edukacja-Technika-Informatyka 3 (2), 312-316, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7