Maurycy Zajęcki
Maurycy Zajęcki
Uniwersytet SWPS, Instytut Prawa w Poznaniu
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Aksjologiczna interpretacja prawa (studium z metodologii i teorii prawa)
M Zajęcki
42017
Instrumenty prawne ochrony przeciwpożarowej w miastach Polski przedrozbiorowej
M Zajęcki
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2014
42014
Założenia esencjalistyczne idealizacyjnej koncepcji nauki
M Zajęcki
Studia z Filozofii Polskiej 8, 11-22, 2013
32013
Presupozycje surowe i presupozycje instytucjonalne: próba poszerzenia koncepcji presupozycji tekstu prawnego Marka Smolaka
M Zajęcki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75 (2), 265-279, 2013
32013
Podstawy aksjologiczne rządów (przez) prawa w Chińskiej Republice Ludowej po 1978 roku
M Stępień, M Zajęcki
Azjatyckie strategie polityki międzynarodowej i regionalnej, 99-112, 2013
3*2013
Przedmiot badań nauk historycznoprawnych (na przykładzie pokoju augsburskiego jako fenomenu historycznego i prawnego)
M Zajęcki
Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin, 20-23 …, 2006
32006
O badaniach nad regulacjami administracyjnymi w prawie miejskim. Analiza przepisów przeciwpożarowych w dawnych miastach polskich
M Zajęcki
Czasopismo Prawno-Historyczne, 125-155, 2004
32004
Problemy z pojęciem normatywności tekstu aktów prawnych
B Wróblewski, M Zajęcki
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74 (2), 293-306, 2012
22012
Axiological Presuppositions of Legal Text (Some Ideas in the Neopositive Approach)
M Zajęcki
Norm and Truth, 150-157, 2008
22008
Algorytm czy idealizacja? Dyrektywy wykładni funkcjonalnej opartej na założeniu o racjonalności aksjologicznej prawodawcy w derywacyjnej koncepcji wykładni
M Zajęcki
Prawo wobec wyzwań współczesności, 53-65, 2008
22008
Przepisy upoważniające do wydania rozporządzenia. Analiza formalna
M Zajęcki
Przegląd Legislacyjny, 175-200, 2003
2*2003
Dwie próby operacjonalizacji derywacyjnej koncepcji wykładni prawa
M Zajęcki
Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, 131-166, 2016
12016
"Dobro wspólne" polskich koncepcji wykładni prawa. Próba parafrazy przy użyciu modelu interdyscyplinarnego rozwoju nauki Henka Zandvoorta
M Zajęcki
Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych 1, 259-283, 2014
12014
Zandvoorta model interdyscyplinarnego rozwoju programów naukowych: próba aplikacji do integracji polskich koncepcji wykładni prawa
M Zajęcki
Themis Polska Nova 4, 135-150, 2013
12013
Zandvoorta model interdyscyplinarnego rozwoju programów naukowych: próba aplikacji do integracji polskich koncepcji wykładni prawa
M Zajęcki
THEMIS POLSKA NOVA 4, 135-150, 2013
12013
O (potrzebie) recepcji negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka [On (the Need of) Reception of Leszek Nowak's Negativistic Unitarian Metaphysics]
M Zajęcki
Filozofia Nauki 20 (2), 143-154, 2012
12012
Metafizyka prawa czy nowy program badawczy w studiach nad kodyfikacjami cesarskiego prawa chińskiego. Artykuł recenzyjny książki Jiang Yonglin, The Manadate of Heaven and the …
M Stępień, M Zajęcki
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 5, 92-100, 2012
12012
Definiowanie pojęć podstawowych prawa kultury w kontekście zasad wykładni prawa polskiego
M Zajęcki
Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, 23-41, 2012
12012
Współmyślenie a schizofrenia. Refleksja o sporze pozytywistów i niepozytywistów prawniczych na marginesie pewnego metafilozoficznego argumentu Andrzeja Grabowskiego
M Zajęcki
Forum Prawnicze 4, 49-60, 2012
12012
Istota, geneza, rola i funkcje organizacji międzynarodowych
E Łaźniewska, S Piotrowski, M Zajęcki
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, 19-49, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20