Follow
Marek Szarucki
Title
Cited by
Cited by
Year
From global mindset to international opportunities: The internationalization of Chinese SMEs
C He, Y Baranchenko, Z Lin, M Szarucki, A Yukhanaev
Journal of Business Economics and Management 21 (4), 967-986, 2020
412020
Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany
M Szarucki, J Brzozowski, J Stankevičienė
Journal of Business Economics and Management 17 (4), 598-612, 2016
412016
Evolution of managerial problems from the perspective of management science
M Szarucki
Verslas: teorija ir praktika 16 (4), 362-372, 2015
332015
Model of method selection for managerial problem solving in an organization
M Szarucki
Business, Management and Education 11 (1), 168-187, 2013
322013
Evaluation of sustainable energy development progress in EU member states in the context of building renovation
R Remeikienė, L Gasparėnienė, A Fedajev, M Szarucki, M Đekić, ...
Energies 14 (14), 4209, 2021
312021
Metody badawcze w naukach o zarządzeniu i jakości
M Lisiński, M Szarucki
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020
262020
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
M Szarucki
Rozwój koncepcji i metod zarządzania. Kraków: Fundacja Uniwersytetu …, 2011
232011
The impact of a new accounting standard on assets, liabilities and leverage of companies: Evidence from energy industry
I Górowski, B Kurek, M Szarucki
Energies 15 (4), 1293, 2022
212022
The effects of a first-time experience on the evaluation of battery electric vehicles by potential consumers
F Hinnüber, M Szarucki, K Szopik-Depczyńska
Sustainability 11 (24), 7034, 2019
212019
Hope for the East: entrepreneurial attitudes of MBA students in two transition economies relative to those in the USA
VV Claar, R Frey, M Szarucki, VR TenHaken
International Journal of Business Excellence 5 (3), 220-237, 2012
212012
Exploring employee motivation in Polish family firms. Case of retail sector
I Kubica, M SZARUCKI
Business, Management and Economics Engineering 14 (2), 194-209, 2016
202016
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania
M Szarucki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2016
202016
An overview of 25 years of European scientific collaboration in the field of strategic management: A bibliometric analysis
O Kosch, M Szarucki
European Management Review 18 (1), 51-69, 2021
182021
Transatlantic affiliations of scientific collaboration in strategic management: a quarter-century of bibliometric evidence
O Kosch, M Szarucki
Journal of Business Economics and Management 21 (3), 627-646, 2020
182020
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów
J Brzozowski, M Szarucki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 238 (3), 63-78, 2010
182010
Mixed methods utilisation in innovation management research: A systematic literature review and meta-summary
K Bracio, M Szarucki
Journal of Risk and Financial Management 13 (11), 252, 2020
172020
Impact of value co-creation on international customer satisfaction in the airsoft industry: does country of origin matter?
G Menet, M Szarucki
Journal of Risk and Financial Management 13 (10), 223, 2020
172020
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych
M Szarucki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 51-67, 2010
162010
An integrated approach to assessing an organization‘s knowledge potential
J Raudeliūnienė, M Szarucki
Engineering Economics 30 (1), 69-80, 2019
152019
Motywy przedsiębiorczości w Polsce iw Szwecji
M Szarucki, B Eriksson, P Larsson
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 81-88, 2007
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20