Follow
Marek Szarucki
Title
Cited by
Cited by
Year
Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany
M Szarucki, J Brzozowski, J Stankevičienė
Journal of Business Economics and Management 17 (4), 598-612, 2016
342016
Model of method selection for managerial problem solving in an organization
M Szarucki
Business, Management and Education 11 (1), 168-187, 2013
272013
Evolution of managerial problems from the perspective of management science
M Szarucki
Verslas: teorija ir praktika 16 (4), 362-372, 2015
242015
Hope for the East: entrepreneurial attitudes of MBA students in two transition economies relative to those in the USA
VV Claar, R Frey, M Szarucki, VR TenHaken
International Journal of Business Excellence 5 (3), 220-237, 2012
172012
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania
M Szarucki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2016
162016
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów
J Brzozowski, M Szarucki
Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics 238 (3), 63-78, 2010
152010
Exploring employee motivation in Polish family firms. Case of retail sector
I Kubica, M SZARUCKI
Business, Management and Economics Engineering 14 (2), 194-209, 2016
142016
Business startup motives and satisfaction among Swedish selfemployed
B Eriksson, P Larsson, M Saruckij
World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 2 …, 2006
142006
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania
M Szarucki
Czekaj J., Lisiński M.(red.), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie …, 2011
132011
Motywy przedsiębiorczości w Polsce iw Szwecji
M Szarucki, B Eriksson, P Larsson
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 81-88, 2007
132007
From global mindset to international opportunities: the internationalization of Chinese SMEs
C He, Y Baranchenko, Z Lin, M Szarucki, A Yukhanaev
Journal of business economics and management 21 (4), 967-986, 2020
122020
An Integrated Approach to Assessing an Organization‘s Knowledge Potential
J Raudeliūnienė, M Szarucki
Engineering Economics 30 (1), 69-80, 2019
122019
Internationalization of Retail in Poland and Croatia
B Knezevic, M Szarucki
Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe, 2013
122013
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji
M Szarucki
Zarządzanie i Finanse 4 (1), 377-387, 2013
112013
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii: Tool selection for strategy formulation and implementation
M Szarucki
Zeszyty Naukowe UPH seria Administracja i Zarządzanie 24 (97), 333-347, 2013
112013
Entrepreneurial start-up motives in transitional economy–case of Poland
M Szarucki
Poslovna izvrsnost 3 (2), 9-21, 2009
102009
Service marketing, value co-creation and customer satisfaction in the airsoft industry: case of a technology-based firm
M Szarucki, G Menet
Business, Management and Economics Engineering 16, 94-107, 2018
92018
An overview of 25 years of European scientific collaboration in the field of strategic management: A bibliometric analysis
O Kosch, M Szarucki
European Management Review 18 (1), 51-69, 2021
82021
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania [w:] Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red
M Szarucki
A. Adamik, S. Lachiewicz, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2010
82010
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych
M Szarucki
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 51-67, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20