Obserwuj
Artur Krystosik
Artur Krystosik
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z ii.pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Embedded systems modeling language
A Krystosik
2006 International Conference on Dependability of Computer Systems, 27-34, 2006
112006
ECSM—Extended Concurrent State Machines
A Krystosik
Institute of Computer Science, WUT, Research Report 2, 2003, 2003
82003
Integration of Industrial DCS with a Plant Management Network
W Grabski, A Krystosik, WB Daszczuk, J Mieścicki
Proc. of V Seminar “Computer Networks, 18-19, 1998
61998
Emlan: A Language for model checking of embedded systems software
A Krystosik, D Turlej
IFAC Proceedings Volumes 39 (21), 126-131, 2006
52006
Practical approach to distributed systems' design
J Mieścicki, WB Daszczuk, W Grabski, A Krystosik
arXiv preprint arXiv:1707.00629, 2017
42017
Model checking in concurrent programming teaching
A Krystosik
EUROCON 2007-The International Conference on" Computer as a Tool", 2390-2396, 2007
32007
Parallel Genetic Algorithms for Dynamic Mapping.
F Seredynski, A Krystosik, W Grabski
Parcella, 109-117, 1994
21994
EMLAN: język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych
A Krystosik, P Gawkowski
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie …, 2007
12007
EMLAN: a framework for model checking of reactive systems software
A Krystosik
Workshop on Real-Time Safety-Critical Software (RTSCS06) Wisla, Poland, 2006
12006
Symboliczny algorytm wyznaczania grafu stanów osiągalnych dla automatów DT CSM. Rozdział 7
A Krystosik
Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013
2013
Formal verification of software for reactive embedded systems
A Krystosik
The Institute of Computer Science, 2008
2008
EMLAN: język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych
A Krystosik
Czasopismo Techniczne. Informatyka 105 (1-I), 33-44, 2008
2008
Język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych
A Krystosik, P Gawkowski
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej 5, 2007
2007
Projektowanie i formalna weryfikacja oprogramowania dla reaktywnych systemów ochrony informacji przy pomocy automatów ECSM
A Krystosik
2002
PRACTICAL APPROACH TO DISTRIBUTED SYSTEMS’DESIGN1
JMIE CICKI, WB DASZCZUK, W GRABSKI, A KRYSTOSIK
EMLAN: JĘZYK MODELOWANIA I FORMALNEJ WERYFIKACJI OPROGRAMOWANIA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH EMLAN: LANGUAGE FOR MODELING AND FORMAL VERIFICATION OF EMBEDDED SYSTEMS
A KRYSTOSIK
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–16