Obserwuj
Руслан Притуляк
Руслан Притуляк
Уманський національний університет садівництва
Zweryfikowany adres z udau.edu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк, СП Полторецький, ...
222012
Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Вісник Уманського національного університету садівництва, 60-65, 2014
142014
Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах Лісостепу України: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд …
РМ Притуляк
Умань: Уманський державний аграрний університет, 2009
142009
Активность отдельных антиоксидантных ферментов класса оксидоредуктазы за действия гербицида Калибр 75 и регулятора роста растений Биолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 19-25, 2013
82013
Азофіксувальні мікроорганізми роду Azotobacter ризосфери ячменю озимого за обробки посівів гербіцидом Калібр 75 і регулятором росту рослин Біолан
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Тернопіль, 2014
72014
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
72012
Формування листкової поверхні рослин сої і суми хлорофілів за інтегрованої дії гербіциду та біологічних препаратів
ВП Карпенко, ЮІ Івасюк, РМ Притуляк, АО Чернега
Агробіологія, 43-50, 2018
62018
Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів
ЮІ Івасюк, ВП Карпенко, РМ Притуляк
Наукові доповіді НУБІП України, 5-5, 2016
62016
Вплив гербіциду Град та його бакових сумішей з регулятором росту рослин Радостим на фотосинтетичні показники рослин тритикале озимого
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Переяслав-Хмельницький, 2015
62015
Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АО Чернега
Умань, 2013
6*2013
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан
ЗМ Грицаенко, ВП Карпенко, РН Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 20-25, 2013
6*2013
Анатомо-морфологічна будова листкового апарату ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів
ВП Карпенко, РМ Притуляк
Матеріали І Міжнародної наукової конференції «Сучасна Фітофармакологія, 24-26, 2012
62012
Бiологiчнi особливостi застосування гербiцидiв i регулятора росту рослин на посiвах тритикале озимого в умовах Лiсостепу України: автореферат дис. на здоб. наук. ступеня канд …
РМ Притуляк
62009
Бiологiчнi основи iнтегрованої дiї гербiцидiв i регуляторiв росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грица, РМ Притуляк, СП Полторецький, II Мостов, ...
52012
Вплив гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин на врожайність та якість зерна тритикале озимого
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
52011
Вміст хлорофілу в листках тритикале озимого при різних способах застосування гербіцидів Пріми і Пуми супер та біостимулятора Біолан
ЗМ Грицаєнко, РМ Притуляк
АГРАРНОЇ НАУКИ ПРИЧОРНОМОР’Я ВИПУСК 1 (58), 133, 2011
52011
Активність глутатіон-S-трансферази та перебіг реакцій пероксидного окиснення ліпідів у листках пшениці полби звичайної за дії гербіциду та регулятора росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, СВ Павлишин
Херсонський державний аграрний університет, 2018
42018
Біологізована технологія вирощування кукурудзи на зерно
ВП Карпенко, ВП Патика, ОІ Заболотний
Умань: Редакційно-поліграфічний центр «Візаві», 2016
42016
Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, АА Даценко, ЮІ Івасюк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 72-75, 2016
42016
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВЯ Білоножко, ВП Карпенко, СП Полторецький, РМ Притуляк
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 7-13, 2012
42012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20