Jacek Pietrucha
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Measuring innovation and institution: the creative economy index
R Żelazny, J Pietrucha
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (1), 43-62, 2017
662017
Country-specific determinants of world university rankings
J Pietrucha
Scientometrics 114 (3), 1129-1139, 2018
442018
Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu subprime
J Czech-Rogosz, J Pietrucha, R Żelazny
Wydawnictwo CH Beck, 2009
192009
TFP spillover effects via trade and FDI channels
J Pietrucha, R Żelazny
Economic research-Ekonomska istraživanja 33 (1), 0-0, 2020
162020
Nierównowaga zewnętrzna krajów strefy euro
J Pietrucha, J Czech-Rogosz, M Tusińska
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013
132013
Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej. Teoria i pomiar
J Pietrucha
AE Katowice, 2008
122008
Import and FDI as channels of international TFP spillovers
J Pietrucha, R Żelazny, M Kozłowska, O Sojka
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13 (1), 55-72, 2018
92018
Zarządzanie gospodarcze w strefie euro
J Pietrucha, J Żabińska
Difin SA, 2014
82014
Strefa euro
J Pietrucha
Porządek pieniężny i stabilność makroekonomiczna. AE, Katowice, 29, 2003
82003
Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki
J Pietrucha
Bank i Kredyt, 16-21, 1994
81994
Kryzys w strefie euro jako tło zmian w zarządzaniu gospodarczym
J Pietrucha
Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, 2014
72014
Level and dynamics of financial depth: consequences for volatility of GDP
J Acedański, J Pietrucha
Applied Economics 51 (31), 3389-3400, 2019
62019
Financial depth and post-2008 change of GDP
J Pietrucha, J Acedański
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (3), 469 …, 2017
62017
Interdependence of innovations and institutions: consequences for GDP growth
J Pietrucha, R Żelazny
Ekonomista 5, 537-543, 2017
52017
Exchange rate regime and external adjustment in CEE countries
J Pietrucha
Journal of Economics & Management 20, 38-52, 2015
52015
System finansowy a wzrost i rozwój gospodarczy
J Pietrucha
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 133-145, 2013
52013
Koordynacja polityki fiskalnej w Unii Europejskiej
J Pietrucha
Europejska Akademia, 2004
32004
Konwergencja nominalna a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro
J Pietrucha
Studia Ekonomiczne 218, 38-54, 2015
22015
Zmiany zasad zarządzania gospodarczego w Strefie Euro jako konsekwencja kryzysu w krajach peryferyjnych
J Pietrucha
Studia Ekonomiczne 176, 143-158, 2014
22014
Reguły a komitet w polityce budżetowej krajów należących do unii walutowej
J Pietrucha
Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 181-196, 2012
22012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20