Follow
Krzysztof Miśkiewicz
Krzysztof Miśkiewicz
AGH Univeristy of Science and Technology (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
Verified email at agh.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce (obejmuje wybrane geologiczne stanowiska dokumentacyjne). The catalogue of geotouristic objects in Poland
T Słomka, A Kicińska-Świderska, M Doktor, A Joniec
AGH Kraków, 260, 2006
732006
Construction of the geotourism product structure on the example of Poland
D Dryglas, K Miśkiewicz
14th SGEM GeoConference on Ecology, Economics, Education And Legislation 2 …, 2014
402014
Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej. The catalogue of geotourist sites in nature reserves and monuments
T Słomka
Wyd. AGH, Kraków, 2012
342012
Scientific bases of geotourism – outline of issues (Naukowe podstawy geoturystyki–zarys problematyki)
K Miśkiewicz, M Doktor, T Słomka
Geotourism (Geoturystyka) 4 (11), 3-12, 2007
32*2007
Geological values of selected Polish properties of the UNESCO World Heritage List
Z Alexandrowicz, J Urban, K Miśkiewicz
Geoheritage 1 (1), 43-52, 2009
242009
Criteria of geotourism valorization specified for various recipients (Kryteria waloryzacji geoturystycznej na potrzeby różnego rodzaju odbiorców)
M Doktor, K Miśkiewicz, EM Welc, W Mayer
Geotourism/Geoturystyka, 25, 2015
232015
Geopark–od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski (Geopark - from the concept to implementation, with special reference to Poland)
Z Alexandrowicz, K Miśkiewicz
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72 (4), 2016
20*2016
Promoting geoheritage in geoparks as an element of educational tourism
K Miśkiewicz
Geotourism. Organization of the tourism and education in the geoparks in the …, 2016
132016
Geodiversity research problems in geotourism (Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce)
K Miśkiewicz
Geoturystyka 2 (17), 37-46, 2009
132009
ARTYKUŁY GEOTURYSTYCZNE Transgraniczny geopark Karpaty fliszowe i ich wody mineralne
K Miśkiewicz, J Golonka, A Waśkowska, M Doktor, T Słomka
Przegląd Geologiczny 59 (9), 611-621+ okładka+ 643, 2011
112011
Selected geosites within a proposed new trans-border Pieniny Geopark (Polish-Slovakian)
J Golonka, M Doktor, K Miśkiewicz, M Krobicki, T Słomka
Acta Geoturistica 5 (2), 46-63, 2014
102014
Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki”-najstarsze utwory Karpat fliszowych
J Golonka, M Krobicki, K Miśkiewicz, T Słomka, A Waśkowska, M Doktor
Przegląd Geologiczny 61 (5), 277--285, 2013
102013
The Concept of the Geotourism Potential and Its Practical Application: A Case Study of the Prządki (the Spinners) Nature Reserve in the Carpathians, Poland
E Welc, K Miśkiewicz
Resources 9 (12), 145, 2020
92020
Znaczenie geoturystyki w ochronie przyrody
K Miśkiewicz
Ochrona przyrody w pracach młodych naukowców, 118-126, 2007
92007
Światowa sieć Narodowych Geoparków UNESCO (procedura tworzenia)
Z Alexandrowicz, K Miśkiewicz
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (2), 3-14, 2007
92007
Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu
J Golonka, M Doktor, K Miśkiewicz, M Krobicki, T Bartuś, R Stadnik, ...
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Nowy Targ, 2012
82012
Polish database of representative geosites for the European framework
K Miśkiewicz
72004
Pieniny: A proposed new cross-border Polish-Slovak Geopark
K Miśkiewicz, J Golonka
European Geoparks Network Abstracts. 7th European Geopark Network Open …, 2007
62007
Geoochrona w rezerwatach przyrody (przykłady z rejonu Myślenic)
K Miśkiewicz, R Stadnik, A Waśkowska, M Cieszkowski
Jubileusz Katedry Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki …, 2010
5*2010
Walory geologiczne rezerwatu przyrody "Las Gościbia" (Beskid Makowski, Karpaty fliszowe)
R Stadnik, A Waśkowska, K Miśkiewicz
Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4 (67), 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20