Agnieszka Malesińska
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental study of water hammer-induced forces and deformations in dry pipe fire protection systems
Malesińska
Fire Safety Journal, 2015
72015
Displacements of the pipe system caused by a transient phenomenon using the dynamic forces measured in the laboratory
A Malesińska, M Rogulski, P Puntorieri, G Barbaro, B Kowalska
Measurement and Control 51 (9-10), 443-452, 2018
62018
Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych
M Iwanek, A Malesińska
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 82--86, 2015
52015
Equivalent celerity in water hammer for serially connected pipelines
A Malesińska, MW Rogulski, P Puntorieri, G Barbaro, B Elżbieta Kowalska
Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice 11 (1), 04019039, 2020
32020
Water Hammer Simulation in a Steel Pipeline System With a Sudden Cross Section Change
A Malesińska, M Kubrak, M Rogulski, P Puntorieri, V Fiamma, G Barbaro
Journal of Fluids Engineering 143 (9), 091204, 2021
22021
Use of equivalent celerity to estimate maximum pressure increase in serial pipes during water hammer-numerical simulations in MATLAB
A Malesińska, M Rogulski, P Puntorieri, G Barbaro, B Kowalska
International Journal of Computational Methods and Experimental Measurements …, 2018
22018
Projektowanie instalacji do powtórnego wykorzystania ścieków szarych w budynkach
J Chudzicki, A Malesińska
Rynek Instalacyjny, 90--93, 2013
22013
Change in Hydraulic Resistance of Water Supply Pipes Being Renovated with Polyethylene Pipes
A Malesinska, J Chudzicki
OCHRONA SRODOWISKA 36 (3), 29-35, 2014
12014
Pomiar i analiza sił wywołanych przejściem fali uderzenia hydraulicznego w instalacji tryskaczowej
A Malesińska
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 7-10, 2010
12010
Rozprzestrzenianie się zaburzenia ciśnienia o skończonej amplitudzie w ciągu przewodów o różnych średnicach
A Malesińska
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 2002
12002
Zastosowanie metody analizy drgań własnych do oceny zjawiska uderzenia hydraulicznego
M Mitosek, A Malesińska
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska, 25-36, 2000
12000
Hydraulic Transients in Viscoelastic Pipeline System with Sudden Cross-Section Changes. Energies 2021, 14, 4071
M Kubrak, A Malesińska, A Kodura, K Urbanowicz, M Stosiak
s Note: MDPI stays neu-tral with regard to jurisdictional claims in …, 2021
2021
Hydraulic Transients in Viscoelastic Pipeline System with Sudden Cross-Section Changes
M Kubrak, A Malesińska, A Kodura, K Urbanowicz, M Stosiak
Energies 14 (14), 4071, 2021
2021
Application Of The C&Rt Classification Tree For Assessing Storage Tank Parameters In Rural Water Supply Systems
J Dawidowicz, A Czapczuk, J Piekarski, A Malesińska
І ВОДОВІДВЕДЕННЯ: проектування, будівництво, експлуатація та моніторинг, 17, 2019
2019
Threats of contamination of drinking water by water from the fire protection systems
A Malesińska, A Czapczuk, J Dawidowicz
Department of Water Supply and Wastewater Treatment, 2019
2019
Wymagania stawiane budynkom w zielonej certyfikactji według BREEAM i LEED pod kątem oszczędzania wody
M Dorosz, A Malesińska
Technologia Wody, 36-39, 2017
2017
Rekomendowane sposoby minimalizowania zagrożenia Legionellą w systemach przeciwpożarowych według brytyjskich wytycznych FPA
A Malesińska
Technologia Wody, 52-57, 2017
2017
Wykorzystanie krzywej sumowej do obliczenia wydajnosci awaryjnego systemu odwodnienia dachu
A Malesińska, K Niewitecka
Department of Water Supply and Wastewater Treatment, 2017
2017
Hydranty–wymagania prawne i podstawowe parametry hydrauliczne
M Cieniawska, A Malesińska
Rynek Instalacyjny, 2017
2017
Instalacja ścieków szarych w budynku szkolnym
MJ Dembowska
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20