Piotr Prus
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju
P Prus
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010
252010
FARMERS'ASSESSMENT OF TRAINING SERVICES AND THE IMPACT OF AGRICULTURAL ADVISORY ON SELECTED DEVELOPMENTAL FACTORS AFFECTING FARMING.
P Prus, K Drzazdzynska
Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 2017
222017
Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych
P Prus
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (1 …, 2006
182006
Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function.
T Marcysiak, P Prus
Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food …, 2017
172017
Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców
P Prus, A Marszewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (4), 2009
152009
Innovations in agritourism: Evidence from a region in Poland
M Roman, M Roman, P Prus
Sustainability 12 (12), 4858, 2020
142020
Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych
P Prus
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (10), 2008
142008
The role of higher education in promoting sustainable agriculture
P Prus
J East Eur Manag Stud, 99-119, 2019
122019
Farmers’ opinions about the prospects of family farming development in Poland
P Prus
Proceedings of the 2018 International Conference “Economic Science for Rural …, 2018
122018
Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
P Prus, A Sadowski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (2), 2012
122012
The assessment of market demand for products obtained from primary wheat forms with increased nutritional value
M Szczepanek, P Prus, T Knapowski
Proceedings of the 27th International Scientific Conference Agrarian …, 2018
112018
Sustainable farming production and its impact on the natural environment-case study based on a selected group of farmers
P Prus
Rural development 2017: bioeconomy challenges: proceedings of the 8th …, 2017
112017
Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce
A Mickiewicz, B Mickiewicz, P Prus, BM Wawrzyniak
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3, 42-61, 2015
112015
Sustainable development of individual farms based on chosen groups of farmers
P Prus
Economics 11 (3), 08, 2008
102008
Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
P Prus
Problemy Rolnictwa Światowego 5, 2008
102008
Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
P Prus
Problemy Rolnictwa Światowego 5, 2008
102008
Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie Hoop Polska
P Prus, J Berg
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (15), 2013
92013
Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
P Prus, BM Wawrzyniak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (4), 2011
92011
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I FUNKCJE GMIN W ZAKRESIE PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.
P Prus, BM Wawrzyniak
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2011
82011
Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004-2006 oraz 2007-2013
P Prus, BM Wawrzyniak
W: Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności gospodarczej w …, 2009
82009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20