Piotr Prus
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
FARMERS'ASSESSMENT OF TRAINING SERVICES AND THE IMPACT OF AGRICULTURAL ADVISORY ON SELECTED DEVELOPMENTAL FACTORS AFFECTING FARMING.
P Prus, K Drzazdzynska
Economic Science for Rural Development Conference Proceedings, 2017
222017
Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju
P Prus
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2010
222010
Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych
P Prus
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (1 …, 2006
182006
Life strategies of rural inhabitants of unfixed economic function.
T Marcysiak, P Prus
Agrarian Perspectives XXVI. Competitiveness of European Agriculture and Food …, 2017
152017
Perspektywy zrównoważonego rozwoju gminy Bytoń w opinii mieszkańców
P Prus, A Marszewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (4 …, 2009
152009
Rola grup producenckich w podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw rolniczych
P Prus
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 3 (10), 2008
142008
Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Tczew w województwie pomorskim jako efekt wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
P Prus, A Sadowski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (2 …, 2012
112012
Miejsce i rola jednostek certyfikujących oraz inspektorów w systemie rolnictwa ekologicznego w Polsce
A Mickiewicz, B Mickiewicz, P Prus, BM Wawrzyniak
Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3, 42-61, 2015
102015
Farmers’ opinions about the prospects of family farming development in Poland
P Prus
Proceedings of the 2018 International Scientific Conference Economic Science …, 2018
92018
Innowacyjność wybranego produktu na przykładzie Hoop Polska
P Prus, J Berg
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (15), 2013
92013
Charakterystyka regulacji prawnych Unii Europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności
P Prus, BM Wawrzyniak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 (13), 2011
92011
Sustainable development of individual farms based on chosen groups of farmers
P Prus
Economics 11 (3), 08, 2008
92008
Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
P Prus
Problemy Rolnictwa Światowego 5, 2008
92008
Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce
P Prus
Problemy Rolnictwa Światowego 5, 2008
92008
Grupy producentów rolnych w świetle PROW z lat 2004–2006 oraz 2007–2013,[w:] S
P Prus, BM Wawrzyniak
Zawisza (red.), Rozwój przedsiębiorczości i zespołowej działalności …, 2009
82009
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I FUNKCJE GMIN W ZAKRESIE PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.
P Prus, BM Wawrzyniak
Studia i Materialy Polskiego Stowarzyszenia Zarzadzania Wiedza/Studies …, 2011
72011
Zmiany zasad przyznawania rent strukturalnych oraz ich skutki
P Prus, BM Wawrzyniak
Zeszyty Naukowe SGGW, 53, 2010
72010
Możliwości zastosowania idei zrównoważonego rozwoju w rodzinnych gospodarstwach rolnych
P Prus
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 4 (5 …, 2002
72002
The role of higher education in promoting sustainable agriculture
P Prus
Corporate Social Responsibility and Business Ethics in the Central and …, 2019
62019
Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district
M Roman, P Prus, A Ramczykowska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (1), 2017
62017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20