Joanna Jaroszewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Ocena istniejącej sieci dróg transportu rolnego na obszarze wsi poddanej pracom scaleniowym
W Radziszewska, J Jaroszewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (3), 17-34, 2012
122012
HARMONIZATION OF SPATIAL PLANNING DATA MODEL WITH INSPIRE IMPLEMENTING RULES IN POLAND
J Jaroszewicz, M Denis, AZ Rutkowska
SGEM, 745-752, 2013
92013
Procesy rozpraszania zabudowy w strefie podmiejskiej Warszawy
Majewska A., Denis M., Jaroszewicz J.
MAZOWSZE - Studia Regionalne 16 (I. Analizy i Studia), 73-85, 2015
82015
Wykorzystanie algebry map dla wyznaczenia terenów przydatnych pod zabudowę
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127--137, 2012
72012
Podstawy analiz wielokryterialnych w systemach informacji geograficznej
J Malczewski, J Jaroszewicz
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-762-6, 254 s., 2018
62018
Koncepcja modelu analiz przestrzennych do identyfikacji terenów wyłączonych z zabudowy, na potrzeby studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin miejskich
J Jaroszewicz, B Degórska
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 20, 2009
62009
A method for identification of future suburbanisation areas
B Tomasz, J Joanna, K Wioleta, M Anna, S Natalia
Geodetski Vestnik, ISSN 0351-0271 62 (3), 472-485, 2018
5*2018
Application of map algebra to determine the lands preferred for building development
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 127-137, 2012
52012
Przegląd metod wykorzystujących funkcje rozmyte i analizy wielokryterialne do opracowania cyfrowych map glebowo-rolniczych
A Bielska, J Jaroszewicz
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2), 5-15, 2012
42012
Analysis of changes in prices of land in the vicinity of national roads
W Radziszewska, J Jaroszewicz
Real Estate Management and Valuation 21 (1), 77-87, 2013
32013
Rozkład przestrzenny wartości rynkowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową na obszarach wiejskich w sferze oddziaływania miasta
W Radziszewska, J Jaroszewicz, A Szafranek
Studia obszarów wiejskich 29, 105-127, 2012
32012
Analiza materiałów kartograficznych i opisowych do oceny gospodarki gruntami intensywnie urbanizowanych wsi (przykład wsi Dębe Wielkie) Cartographic and Descriptive Documents …
J Jaroszewicz, A Bielska, A Szafranek
Studia KPZK, 2011
32011
Plany zagospodarowania przestrzennego w systemie geoinformacyjnym–INSPIRE i co dalej?
J Jaroszewicz, P Kowalski, A Głażewski
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 14 (3 (73)), 319-330, 2016
22016
Standardization of spatial data concerning spatial management planning in Poland
M Denis, J Jaroszewicz, Z Zenon
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, 885-892, 2014
22014
Concept of a geographic information system for the purposes of spatial planning of degraded areas
A Turek, J Jaroszewicz
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, 521-528, 2014
22014
Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego
Jaroszewicz Joanna, Denis Małgorzata, Zwirowicz
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522 11, 85-95, 2013
2*2013
Geo-questionnaire as the basis for spatial multi-criteria analysis of housing preferences of students
J Jaroszewicz
International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19 (2.2), 855-862, 2019
12019
Funkcja agregująca w przestrzennej analizie wielokryterialnej procesów przyrodniczych
J Jaroszewicz, K Rędzińska
Roczniki Geomatyki 17, 2019
12019
Implementation of the inspire directive in Poland in the scope of spatial data ‘land use’theme
J Jaroszewicz, L Piotrowska
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2016
12016
Requirements for a website supporting social participation in spatial planning at the commune level
J Jaroszewicz, P Kowalski
14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2014, 815-822, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20