Obserwuj
Bolesław Borkowski
Bolesław Borkowski
professor of economics
Zweryfikowany adres z sggw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonometria: wybrane zagadnienia
B Borkowski, H Dudek, W Szczesny
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
2262017
Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa
J Kisielińska, B Borkowski, KA Czech, A Górska, G Koszela, M Krawiec, ...
Wydawnictwo SGGW, 2021
232021
O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, 39-48, wyd
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
SGGW Warszawa, 2008
202008
Systemy informacyjne w rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej
B Borkowski
182003
Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa
B Borkowski, W Szczesny
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa 89 (2), 2002
172002
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych
B Borkowski, Ł Cygański, D Czerwińska-Kayzer, J Florek, M Hamulczuk, ...
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
152008
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej
K Krajewski, B Borkowski
Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2002
142002
Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych
B Borkowski, M Krawiec
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów …, 2009
132009
Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji
B Borkowski, W Szczesny
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (07), 2005
132005
Diuretic action of several flavone drugs
B Borkowski
Planta Med 8, 95-104, 1960
131960
O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa
Z Binderman, B Borkowski, W Szczęsny
Rocz. Nauk Roln. Ser. G. Ekon. Roln 96 (2), 77-90, 2009
122009
Computerized classification system for the identification of soil microorganisms
M Kruk, R Kozera, S Osowski, P Trzciński, LS Paszt, B Sumorok, ...
AIP conference proceedings 1648 (1), 660018, 2015
112015
Tendencies in changes of regional differentiation of farms structure and area Quantitative methods in regional and sectored analysis/sc
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
US, Szczecin:-s 33, 50, 2009
112009
The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
Quantitative methods in regional and sectored analysis, US, Szczecin, 67-103, 2010
102010
Spatial differentiation of food production structure and consumption profile in enlarged European Union
B Borkowski, H Dudek, W Szczesny
The Journal of Economic Asymmetries 5 (2), 145-156, 2008
82008
Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych
B Borkowski, S Stańko
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 97, 43-61, 2010
72010
Food consumption convergence within Europe: a panel data analysis
B Borkowski, H Duke, W Szozesny
Polish Journal of Environmental Studies 18 (5B), 41-47, 2009
72009
On mathematical modelling of synthetic measures
Z Binderman, B Borkowski, R Kozera, A Prokopenya, W Szczesny
Mathematical Modelling and Analysis 23 (4), 699-711, 2018
62018
Zastosowanie metryki Minkowskiego do pomiaru zmian koncentracji
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 14 (3), 27-38, 2013
62013
Radar coefficient of concentration
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 13 (2), 7-21, 2012
62012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20