Obserwuj
Bolesław Borkowski
Bolesław Borkowski
professor of economics
Zweryfikowany adres z sggw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ekonometria: wybrane zagadnienia
B Borkowski, H Dudek, W Szczesny
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
2332007
O pewnej metodzie porządkowania obiektów na przykładzie regionalnego zróżnicowania rolnictwa, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, IX, 39-48, wyd
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
SGGW Warszawa, 2008
202008
Systemy informacyjne w rolnictwie na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej
B Borkowski
182003
Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa
B Borkowski, W Szczesny
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa 89 (2), 2002
172002
Computerized classification system for the identification of soil microorganisms
M Kruk, R Kozera, S Osowski, P Trzciński, LS Paszt, B Sumorok, ...
AIP conference proceedings 1648 (1), 660018, 2015
142015
Organizacja, regulacje i informacja na rynku rolnym Unii Europejskiej
K Krajewski, B Borkowski
Wydaw. SGGW [Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego], 2002
142002
O pewnych metodach porządkowania i grupowania w analizie zróżnicowania rolnictwa
B Borkowski, W Szczesny, Z Binderman
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 96 (2), 77-90, 2009
132009
Ryzyko cenowe na rynku surowców rolnych
B Borkowski, M Krawiec
Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów …, 2009
132009
Metody wizualizacji danych wielowymiarowych jako narzędzie syntezy informacji
B Borkowski, W Szczesny
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (07), 2005
132005
Diuretic action of several flavone drugs
B Borkowski
Planta Med 8, 95-104, 1960
131960
Tendencies in changes of regional differentiation of farms structure and area Quantitative methods in regional and sectored analysis/sc
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
US, Szczecin:-s 33, 50, 2009
112009
The tendencies in regional differentiation changes of agricultural production structure in Poland
Z Binderman, B Borkowski, W Szczesny
Quantitative methods in regional and sectored analysis, US, Szczecin, 67-103, 2010
102010
Spatial differentiation of food production structure and consumption profile in enlarged European Union
B Borkowski, H Dudek, W Szczesny
The Journal of Economic Asymmetries 5 (2), 145-156, 2008
82008
Organizacja i efektywność zespołowego wykorzystania maszyn w wybranych krajach EWG iw Polsce. Problemy integracji rolnictwa polskiego z Unią Europejską, red. A. Kwieciński, H …
B Borkowski
J. Wilkin. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1994
81994
Contribution of anthropogenic, vegetation, and topographic features to forest fire occurrence in Poland
M Ciesielski, R Balazy, B Borkowski, W Szczesny, M Zasada, ...
iForest-Biogeosciences and Forestry 15 (4), 307, 2022
72022
Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa
J Kisielińska, B Borkowski, KA Czech, A Górska, G Koszela, M Krawiec, ...
Wydawnictwo SGGW, 2021
72021
Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych
B Borkowski, S Stańko
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 97, 43-61, 2010
72010
Food consumption convergence within Europe: a panel data analysis
B Borkowski, H Duke, W Szozesny
Polish Journal of Environmental Studies 18 (5B), 41-47, 2009
72009
Econometrics
B Borkowski, H Dudek, W Szczesny
Selected issues, PWN, Warsaw, 2004
72004
Mathematical analysis of synthetic measures based on radar charts
B Borkowski, A Wiliński, W Szczesny, Z Binderman
Mathematical Modelling and Analysis 25 (3), 473-489, 2020
62020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20