Obserwuj
Zuzanna Mikołajczak
Zuzanna Mikołajczak
Department of Animal Nutrition, Poznań University of Life Sciences
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The utilization of full-fat insect meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) nutrition: the effects on growth performance, intestinal microbiota and gastro-intestinal tract …
A Józefiak, S Nogales-Mérida, Z Mikołajczak, M Rawski, B Kierończyk, ...
Annals of Animal Science 1 (ahead-of-print), 2019
792019
Replacement of soybean oil by Hermetia illucens fat in turkey nutrition: effect on performance, digestibility, microbial community, immune and physiological status …
J Sypniewski, B Kierończyk, A Benzertiha, Z Mikołajczak, ...
British Poultry Science, 2020
562020
The Effect of Hydrolyzed Insect Meals in Sea Trout Fingerling (Salmo trutta m. trutta) Diets on Growth Performance, Microbiota and Biochemical Blood Parameters
Z Mikołajczak, M Rawski, J Mazurkiewicz, B Kierończyk, D Józefiak
Animals 10 (6), 1031, 2020
552020
Do insects smell attractive to dogs? A comparison of dog reactions to insects and commercial feed aromas–a preliminary study
B Kierończyk, M Rawski, P Pawełczyk, J Różyńska, J Golusik, ...
Annals of Animal Science 18 (3), 795-800, 2018
332018
Nisin as a Novel Feed Additive: The Effects on Gut Microbial Modulation and Activity, Histological Parameters, and Growth Performance of Broiler Chickens
B Kierończyk, M Rawski, Z Mikołajczak, S Świątkiewicz, D Józefiak
Animals 10 (1), 101, 2020
262020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–5