Jerzy Korczak
Jerzy Korczak
dr hab. inż. prof. PK., Politechnika Koszalińska
Verified email at tu.koszalin.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Usability of the parcel lockers from the customer perspective–the research in Polish Cities
J Lemke, S Iwan, J Korczak
Transportation Research Procedia 16, 272-287, 2016
612016
Smart Logistics in the development of Smart Cities
J Korczak, K Kijewska
Transportation Research Procedia 39, 201-211, 2019
182019
Inżynieria procesów logistycznych
J Korczak
Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2013
162013
Impact of telematics on efficiency of urban freight transport
S Iwan, K Małecki, J Korczak
International Conference on Transport Systems Telematics, 50-57, 2013
142013
Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja.
J Korczak
Systemy. Modelowanie. Informatyzacja. Wyd. Bel Studio, Warszawa, 2010
14*2010
Gospodarka oparta na wiedzy
I Hejduk, J Korczak
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006
112006
Challenges to increase the sustainable urban freight transport in South Baltic Region–LCL project
K Kijewska, S Iwan, J Korczak
Transportation Research Procedia 39, 170-179, 2019
92019
Automatyczna identyfikacja w logistyce-szanse i zagrożenia
J Korczak, K Kijewska
Mat. Konfer. Konferencja KZZ, 34-39, 2009
82009
Logistyczne systemy informatyczne. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Zarządzanie organizacjami gospodarczymi-koncepcje i metody. Łódź 2005
D Woźniak, J Korczak
Monografia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 2, 2006
82006
Informatyzacja logistyki wojskowej. I Międzynarodowa Konferencja. Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki opartej na wiedzy
D Woźniak, J Korczak
Monografia WEiZ PK, 0
7
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO E–LEARNINGU I MULTIMEDIÓW W EDUKACJI
J Korczak, D Woźniak
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1 (12), 75-90, 2008
62008
Regeneration of military sites as a factor in the improvement of the town's logistics infrastructure
J Korczak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 151, 158-171, 2014
52014
The concept of sustainable development of public passenger transport in Koszalin
J Korczak, K Kijewska
Transportation Research Procedia 16, 217-226, 2016
42016
Logistyka odwrotna
J Korczak
Logistyka, 2012
32012
Determinantyfunkcjonowania logistykiw obszarzeobronności państwa
J Korczak
Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2016
22016
Strategic aspects of an eco-logistic chain optimization
J Korczak, K Kijewska, S Iwan
Sustainability 8 (4), 277, 2016
22016
He conceptions of modern logistics
J Korczak, D Woźniak
Logistyka, CD-CD, 2008
22008
Procesy logistyczne założenia funkcjonowania
D Woźniak, J Korczak
Logistyka, CD-CD, 2008
22008
Selected aspects of risk in the logistics chain
J Korczak
Proceedings in ITS 2013-Inteligent Transportation Systems, 2013
12013
Logistyka. Infrastruktura. Sieci. Strategie
J Korczak
Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20