Małgorzata Czaja
Małgorzata Czaja
Verified email at ug.edu.pl
TitleCited byYear
Chemistry, Key Stage 4", multimedialny, interaktywny kurs chemii dla uczniów szkół gimnazjalnych na portalu edukacyjnym" yTeach. com
B Karawajczyk, M Czaja, M Kwiatkowski
University of Hradec Králové, 2009
12009
Chemia 1: podręcznik dla szkół ponadpodstawowych: zakres rozszerzony
M Czaja, B Karawajczyk, M Kwiatkowski
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2019
2019
Badanie uczciwości edukacyjnej
M Czaja
International Conference" Research in Didactics of Science PLUS", 2018
2018
Chemia 7: materiały dodatkowe dla klas 7,[dokument elektroniczny]
M Czaja
Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2017
2017
Propozycja zadań testowych z chemii dla uczniów gimnazjum
M Czaja
Chemia w Szkole 63 (5), 2017
2017
Propozycja zadań testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu podstawowego: materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego
M Czaja
Chemia w Szkole 62 (6), 2016
2016
Propozycja zadań testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu reakcje utlenienia i redukcji, szereg napięciowy metali
M Czaja
Chemia w Szkole 61 (2), 2015
2015
Propozycja zadań testowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: azotowce, tlenowce, fluorowce
M Czaja
Chemia w Szkole 61 (4), 2015
2015
Propozycja zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: struktura atomu, wiązania chemiczne, układ okresowy pierwiastków
M Czaja
Chemia w Szkole 60 (3), 2014
2014
Popularization of chemistry among the inhabitants of Gdańsk region
M Czaja, B Karawajczyk, M Kwiatkowski
10th International Conference on Hands-on Science" Educating for Science and …, 2013
2013
Propozycja zadań utrwalających dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe, estry i tłuszcze
M Czaja
Chemia w Szkole 59 (6), 2013
2013
Co można zrobić aby zwiększyć motywację uczniów-badania ankietowe
M Czaja, W Nowicki
Peadagogical University of Kraków Department of Chemistry and Chemistry …, 2012
2012
Zagadnienia z zakresu rozwoju uczniów zdolnych: co mówi literatura?
M Czaja
Sowa, 2012
2012
Jacy są uczestnicy olimpiad chemicznych?
M Czaja
Chemia w Szkole 58 (4), 2012
2012
Sprawdziany modułowe z chemii jako narzędzie pomiaru dydaktycznego
M Czaja
Peadagogical University of Kraków Department of Chemistry and Chemistry …, 2012
2012
Propozycje zadań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu: estry, aldehydy i ketony.
M Czaja
Chemia w Szkole 58 (4), 2012
2012
Profesor Zofia Matysikowa
M Czaja, E Kowalik
Centrum Edukacji Nauczycieli, 2011
2011
Propagowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw wśród uczniów: prace dyplomowe studentów studiów licencjackich
B Karawajczyk, M Czaja
Pedagogical University of Kraków, 2010
2010
System zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: badania ankietowe
M Czaja, W Nowicki, K Michalak
Pedagogical University of Kraków, 2010
2010
Wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie chemii
B Karawajczyk, M Czaja
Sowa, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20