Dorota Kalka
Dorota Kalka
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie
M Bogdanowicz, G Krzykowski, D Kalka
Wydaw. Harmonia, 2003
932003
The quality of life, symptoms of depression and coping with stress among individuals with type 2 diabetes-preliminary study
D Kalka
Psychiatria polska 48 (5), 931-940, 2014
82014
Quality of life and proactive coping with stress in a group of middle adulthood women with type 2 diabetes
D Kalka
Polish Psychological Bulletin 47 (3), 327-337, 2016
72016
Happiness, life satisfaction, resiliency and social support in students with dyslexia
D Kalka, M Lockiewicz
International Journal of Disability, Development and Education 65 (5), 493-508, 2018
62018
Cognitive-motivational model of obesity. Motivational mechanisms and cognitive biases underlying the processing of food-related images by people with excess body weight
M Pawłowska, D Kalka
Psychiatr. Pol 49 (5), 983-991, 2015
52015
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów
M Bogdanowicz, D Kalka, E Karpińska, U Sajewicz-Radtke, BM Radtke
Bateria GIM, 2012
52012
Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-i sześcioletnich
M Bogdanowicz, D Kalka, U Sajewicz-Radtke, BM Radtke
Bateria-5/6. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2010
52010
Kwestionariusz agresywności młodzieży – Reaktywność emocjonalna.
U Sajewicz-Radtke, R Bartosz, D Kalka
Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych., 2010
5*2010
Identity dimensions versus proactive coping in late adolescence while taking into account biological sex and psychological gender
D Kalka, B Karcz
Polish Psychological Bulletin 47 (3), 300-310, 2016
32016
Health enhancing coping as a mediator in relationships of positive emotionality and cognitive curiosity with quality of life among type 2 diabetes patients
D Kalka, M Pawłowska
Polish Psychological Bulletin 46 (3), 362-375, 2015
32015
Skala ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły: SRD-6
M Bogdanowicz, D Kalka
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG, 2011
32011
Poznawczo-motywacyjny model otyłości. Mechanizmy otyłości i inklinacje poznawcze w przretwarzaniu obrazów pożywienia przez osoby z nadmierną wagą
M Pawłowska, D Kalka
Psychiatria Polska 49, 983-991, 2015
22015
Poczucie jakości życia a objawy depresji i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z cukrzycą typu 2–doniesienie wstępne
D Kalka
Psychiatr. Pol 48 (5), 931-940, 2014
22014
Level of emotional and social competence in adult person with symptoms of hyperactivity disorder
D Kalka, A Richert
Acta Neuropsychologica 6 (4), 349-359, 2008
22008
Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie: skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1
M Bogdanowicz, D Kalka, G Krzykowski
Wydawnictwo Harmonia, 2008
22008
Personality, coping with stress and quality of life in individuals at risk of type 2 diabetes in late adolescence-mediation model testing
D Kalka, B Karcz
European Journal of Developmental Psychology, 1-14, 2018
12018
Sexual Satisfaction, Relationship Satisfaction, and Quality of Life in Individuals with Type 2 Diabetes: Evidence from Poland
D Kalka
Sexuality and Disability 36 (1), 69-86, 2018
12018
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16. roku życia. Bateria-16 plus [B-16]
M Bogdanowicz, U Sajewicz-Radtke, BM Radtke, D Kalka, E Karpińska, ...
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2016
12016
Gender and agency versus communion at the threshold of adulthood
D Kalka
Polish Psychological Bulletin 45 (4), 444-452, 2014
12014
Efektywność Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa
M Łockiewicz, D Kalka
Oficyna Wydawnicza" Impuls": Uniwersytet Gdański, 2009
12009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20