Dorota Kalka
Dorota Kalka
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie
M Bogdanowicz, G Krzykowski, D Kalka
Wydaw. Harmonia, 2003
1062003
Happiness, life satisfaction, resiliency and social support in students with dyslexia
D Kalka, M Lockiewicz
International Journal of Disability, Development and Education 65 (5), 493-508, 2018
162018
Quality of life and proactive coping with stress in a group of middle adulthood women with type 2 diabetes
D Kalka
Polish Psychological Bulletin 47 (3), 327-337, 2016
132016
The quality of life, symptoms of depression and coping with stress among individuals with type 2 diabetes–Preliminary study.
D Kalka
Psychiatria polska, 2014
112014
Identity dimensions versus proactive coping in late adolescence while taking into account biological sex and psychological gender
D Kalka, B Karcz
Polish Psychological Bulletin, 2016
72016
Bateria metod diagnozy przyczyn trudności szkolnych u dzieci ośmioletnich
M Bogdanowicz, D Kalka, U Sajewicz-Radtke, BM Radtke, K Karasiewicz
Bateria-8. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2009
72009
Sexual satisfaction, relationship satisfaction, and quality of life in individuals with type 2 diabetes: evidence from Poland
D Kalka
Sexuality and Disability 36 (1), 69-86, 2018
62018
Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów
M Bogdanowicz, D Kalka, E Karpińska, U Sajewicz-Radtke, BM Radtke
Bateria GIM, 2012
62012
Skala Ryzyka Dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły
M Bogdanowicz, D Kalka
SRD-6, Gdańsk, 2011
62011
Kwestionariusz agresywności młodzieży – Reaktywność emocjonalna.
U Sajewicz-Radtke, R Bartosz, D Kalka
Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych., 2010
6*2010
Cognitive-motivational model of obesity. Motivational mechanisms and cognitive biases underlying the processing of food-related images by people with excess body weight
M Pawłowska, D Kalka
Psychiatr. Pol 49 (5), 983-991, 2015
52015
Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio-i sześcioletnich
M Bogdanowicz, D Kalka, U Sajewicz-Radtke, BM Radtke
Bateria-5/6. Gdańsk, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, 2010
52010
Personality, coping with stress and quality of life in individuals at risk of type 2 diabetes in late adolescence-mediation model testing
D Kalka, B Karcz
European Journal of Developmental Psychology 17 (2), 165-178, 2020
42020
Depression symptoms, sexual satisfaction and satisfaction with a relationship in individuals with type 2 diabetes and sexual dysfunctions.
D Kalka
Psychiatria polska 52 (6), 1087-1099, 2018
42018
Health enhancing coping as a mediator in relationships of positive emotionality and cognitive curiosity with quality of life among type 2 diabetes patients
D Kalka, M Pawłowska
Polish Psychological Bulletin 46 (3), 362-375, 2015
42015
Poznawczo-motywacyjny model otyłości. Mechanizmy otyłości i inklinacje poznawcze w przretwarzaniu obrazów pożywienia przez osoby z nadmierną wagą
M Pawłowska, D Kalka
Psychiatria Polska 49, 983-991, 2015
42015
Skala ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły: SRD-6
M Bogdanowicz, D Kalka
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG, 2011
42011
Ryzyko dysleksji: problem i diagnozowanie: skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1
M Bogdanowicz, D Kalka, G Krzykowski
Wydawnictwo Harmonia, 2008
32008
Poczucie jakości życia a objawy depresji i sposoby radzenia sobie ze stresem u osób z cukrzycą typu 2–doniesienie wstępne
D Kalka
Psychiatr. Pol 48 (5), 931-940, 2014
22014
Level of emotional and social competence in adult person with symptoms of hyperactivity disorder
D Kalka, A Richert
Acta Neuropsychologica 6 (4), 349-359, 2008
22008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20