Nina Siemieniuk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Fraktalne właściwości polskiego rynku kapitałowego
N Siemieniuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
192001
Problematyka zastosowania wybranych metod kontroli kosztów usług informatycznych w przedsiębiorstwie
K Rytlewska, N Siemieniuk, T Siemieniuk
Komputerowo zintegrowane zarządzanie / pod red. Ryszarda Knosali 2, 303-316, 2011
72011
Problematyka zastosowania wybranych metod kontroli kosztów usług informatycznych w przedsiębiorstwie
K Rytelewska, N Siemieniuk, T Siemieniuk
Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 303-316, 2011
72011
Technologie informatyczne na rynku kapitałowym
N Siemieniuk, J Kilon
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2006
52006
Teoria chaosu deterministycznego a decyzje inwestorów giełdowych
N Siemieniuk, T Siemieniuk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 74 (1), 2015
42015
Analiza właściwości fraktalnych polskiego rynku kapitałowego
R Mosdorf, J Nazarko, N Siemieniuk
Przegląd Statystyczny 48 (1-2), 71-85, 2001
42001
Wybrane zagadnienia wdrażania e-learningu w szkole wyższej na przykładzie WSFiZ w Białymstoku
N Siemieniuk, R Mosdorf
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2009
32009
Metodologia szacowania kosztów posiadania informatyki w firmie
N Siemieniuk, K Rytelewska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 579-587, 2009
32009
Wybrane metody pomiaru i zarządzania kosztami posiadania informatyki w firmie
N Siemieniu, K Rytelewska
Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami …, 2008
3*2008
Finansowe i pozafinansowe aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych
N Siemieniuk, G Michalczuk, E Tokajuk
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014
22014
Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych na przykładzie indeksu WIG
N Siemieniuk
Optimum 4, 83-96, 2009
2*2009
Wykorzystanie teorii chaosu deterministycznego do analizy rynków kapitałowych na przykładzie indeksu WIG,„Optimum
N Siemieniuk
Studia Ekonomiczne 4, 44, 2009
22009
Modelowanie wybranych aspektów zarządzania kapitałem całkowitym banków z zastosowaniem teorii chaosu deterministycznego
R Mosdorf, N Siemieniuk
Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 89-95, 1999
11999
Fraktalne właściwości akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP)
Ł Siemieniuk, A Gardocki, N Siemieniuk
Optimum. Economic Studies, 92-105, 2019
2019
Functionality of IT financial and accounting systems in the practice of polish enterprises
N Siemieniuk, Ł Siemieniuk, A Zalewska-Bochenko
Optimum. Economic Studies, 3-13, 2019
2019
Wybrane aspekty wykorzystania teorii chaosu do wspierania decyzji finansowych
N Siemieniuk, Ł Siemieniuk, T Siemieniuk
Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences-SGGW-European …, 2018
2018
WYBRANE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W FINANSACH I RACHUNKOWOŚCI
Ł Siemieniuk, A Gardocki, N Siemieniuk
Przedsiębiorstwo & Finanse, 69-78, 2018
2018
DETERMINANTY, BARIERY ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W POLSCE
N Siemieniuk, A Zalewska-Bochenko
KWARTALNIK Nr 3 (18) ROCZNIK Nr, 63, 2017
2017
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w instytucjach bankowych
N Siemieniuk, A Zalewska-Bochenko
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa, 55-67, 2017
2017
Security Systems in Banking Institutions
N Siemieniuk, A Zalewska-Bochenko
Collegium of Economic Analysis Annals, 55-68, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20