Małgorzata Dobrowolska
Małgorzata Dobrowolska
dr hab. Małgorzata Dobrowolska Katedra Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zweryfikowany adres z us.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przemiany struktury społeczno-gospodarczej wsi małopolskiej
M Dobrowolska
Przegląd Geograficzny 31 (1), 3-32, 1959
361959
Can information about pandemics increase negative attitudes toward foreign groups? A case of COVID-19 outbreak
P Sorokowski, A Groyecka, M Kowal, A Sorokowska, M Białek, I Lebuda, ...
Sustainability 12 (12), 4912, 2020
322020
Flexible Forms of Employment in View of Unemployment Problems in Middle Age / Elastyczne formy zatrudnienia wobec problemów bezrobocia późnej dorosłości
M Dobrowolska
Jagiellonian University Press, 2011
192011
Employee and flexible forms of employment – a theoretical analysis and empirical studies / Pracownik i elastyczne formy zatrudnienia. Analiza teoretyczna i studia empiryczne
M Dobrowolska
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012
13*2012
Alternatywne formy zatrudnienia
M Dobrowolska
Górnik-Durose M., Kożusznik B., red.: Perspektywy psychologii pracy, 165-182, 2007
132007
ABC elastycznych form zatrudnienia
M Dobrowolska
KMB Press, 2010
112010
Przeobrażania struktur regionalnych Polski oraz kierunki analizy
M Dobrowolska
Studia nad ekonomiką regionu 6, 7-50, 1976
91976
On the Issues of Employment Flexibility: Research and Conclusions
M Dobrowolska
Difin, 2014
82014
Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion – a case study /Psychologiczne …
M Dobrowolska
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2012
82012
Postrzeganie zachowań nieetycznych przez pracowników zatrudnionych w nietradycyjnych formach zatrudnienia
M Dobrowolska
A. Chudzicka-Czupała, red.: Człowiek wobec wartości etycznych. Badania i …, 2013
72013
Człowiek i elastyczne formy zatrudnienia-wybrane problemy
M Dobrowolska
Czasopismo Psychologiczne 2 (18), 195-203, 2012
72012
Elastyczność jako składnik kompetencji pracowników tymczasowych
M Dobrowolska
Witkowski S. A., Listwan T., red.: Kompetencje a sukces zarządzania …, 2008
7*2008
Problemy życia zawodowego pracowników zatrudnionych w elastycznych formach – perspektywa psychologiczna
M Dobrowolska
Wyd. Inst. Studiów Międzynarodowych i Edukac.Wawa, 2013
62013
Environmental Impact of Burning Composite Materials Used in Aircraft Construction on the Air
I Vajdová, E Jenčová, S Szabo, L Melníková, J Galanda, M Dobrowolska, ...
International journal of environmental research and public health 16 (20), 4008, 2019
52019
Performance appraisal systems in traditional and non-traditional forms of employment/ Systemy ocen pracowniczych w tradycyjnych i nietradycyjnych formach zatrudnienia
M Dobrowolska
Wydawnictwo Naukowe KMB Press, Katowice, 2012
5*2012
Performance appraisal systems in traditional and non-traditional forms of employment
M Dobrowolska
L. Karamushka, B. Kożusznik, eds.: Psychological aspects of innovative …, 2010
52010
Współczesne trendy w psychiatrii środowiskowej w kontekście deinstytucjonalizacji
M Dobrowolska, B Izydorczyk
Społeczeństwo i Edukacja, 2016
42016
Chance to experience non-traditional work involvement
M Dobrowolska
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 4 (1 S2), 101, 2015
42015
Jobcoaching–przykład dobrych praktyk
MA Dobrowolska
Forum Oświatowe 25 (2 (49)), 143-151, 2013
42013
Integracja elastycznych 50+
M Dobrowolska
KMB Press, 2010
42010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20