Monika Płudowska-Zagrajek
Monika Płudowska-Zagrajek
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Roads and Bridges
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Static and dynamic characteristics of resilient mats for vibration isolation of railway tracks
C Kra¶kiewicz, C Lipko, M Płudowska, W Oleksiewicz, A Zbiciak
Procedia Engineering 153, 317-324, 2016
152016
Finite element modelling and design procedures for verifications of trackbed structure
C Kra¶kiewicz, R Michalczyk, K Brzeziński, M Płudowska
Procedia Engineering 111, 462-469, 2015
32015
Specyficzne zagadnienia projektowania nawierzchni kolejowych i ich elementów na mostach kolejowych
M Płudowska, Ł Szołucha, H Zobel
Inżynieria i Budownictwo 70, 2014
12014
Ruchome obci±żenia kolejowe według PN-S-10030: 1985 i PN-EN 1991-2
M Płudowska, H Zobel
Inżynieria i Budownictwo 70 (8), 462-467, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4