Jarosław Korzeb
Jarosław Korzeb
Verified email at wt.pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego
M Nader, M Sala, J Korzeb, A Kostrzewski
Logistyka 4, 2272-9, 2014
182014
Analiza drgań komunikacyjnych z zastosowaniem teorii falek
J Korzeb
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, 45-58, 2011
142011
Evaluation of the vibration impacts in the transport infrastructure environment
J Korzeb, A Chudzikiewicz
Archive of Applied Mechanics 85 (9-10), 1331-1342, 2015
132015
Ocena i rola technologicznych aspektów przeładunku samobieżnych zestawów drogowych w transporcie intermodalnym
J Korzeb, A Kostrzewski
Logistyka 4, 2012
82012
Dynamic interactions in the transport infrastructure environment
M Nader, J Korzeb
Vibrations in Physical Systems, vol. XXV 1, 459-468, 2012
82012
Simulating investigation of traffic generated vibrations influence on people staying in buildings
M Nader, J Rozowicz, J Korzeb
INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 2007 (2), 4698 …, 2007
82007
Simulating investigations of traffic generated vibrations influence on people staying in buildings
M Nader, J Różowicz, J Korzeb
36th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering …, 2007
8*2007
Analysis of the dynamic influence of urban transport on the environment
M Nader, J Korzeb
5th IC-SCCE (International Conference From Scientific Computing to …, 2012
72012
Ocena hałasu drogowego w świetle przepisów unijnych i krajowych
A Gągorowski, J Korzeb
Logistyka 6, 1081-1089, 2011
72011
Ocena hałasu drogowego w świetle przepisów unijnych i krajowych
A GĄGOROWSKI, J KORZEB
Logistyka, 2011
72011
Simulation study of wheels wear in low-floor tram with independently rotating wheels
A Chudzikiewicz, J Korzeb
ISSN=1432-0681 419 (doi=10.1007/s00419-017-1301-6), 1-18, 2018
62018
Kolejowy wagon transportowy jako nowatorskie, innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne do przewozu naczep siodłowych i zestawów drogowych dla transportu intermodalnego
N Mirosław, S Marian, K Jarosław, K Arkadiusz
Logistyka 4, 2272-2279, 2014
52014
Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na projektowany obiekt mieszkalny
M Nader, J Korzeb, Z Kozyra
Logistyka 6, 2977-2986, 2011
52011
Zastosowanie modeli parametrycznych w badaniach symulacyjnych propagacji drgań transportowych
J Korzeb, P Ilczuk
Logistyka, 2011
52011
Zastosowanie analizy falkowej w ocenie propagacji drgań w strefach oddziaływania infrastruktury transportowej
J Korzeb
Logistyka 4, 1-9, 2010
52010
Review and Estimation of Traffic Generated Vibration Developed in Proximity of Warsaw Subway Line
J Korzeb, M Nader, J Rozowicz
Sound and Vibration 11, 14, 2005
52005
Simulative investigations of the influence of means of transport vibrations on the human body
M Nader, J Korzeb
Acta of Bioengineering and Biomechanics 2 (Suppl 1), 359-364, 2000
52000
CONSTRUCTION OF AN EVALUATION SYSTEM FOR DYNAMIC IMPACTS ON TRANSPORTATION INVESTMENT IMPACT ZONES
J Korzeb
5*
Simulation studies of vibration influence on people in buildings
J Korzeb
INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings 2008 (9), 311-316, 2008
42008
Simulation studies of vibration influence on people in buildings
J Korzeb
37th International Congress & Exhibition on Noise Control Engineering …, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20