Follow
Ірина Бондаревська / Iryna Bondarevska / Ирина Бондаревская
Ірина Бондаревська / Iryna Bondarevska / Ирина Бондаревская
Національний університет "Києво-Могилянська академія" / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Парадоксальність естетичного в українській культурі XVII–XVIII століть
І Бондаревська
К.: ПАРАПАН, 308, 2005
50*2005
Людина в часі : філософські аспекти української літератури XX-XXI ст. Колект.монографія / упоряд. В. П. Моренець, М. Л. Ткачук. К. : Університетське видавництво " Пульсари", 2010.
І Лисий, І Бондаревська, Л Архипова, В Менжулін, В Агеєва, ...
К. : Університетське видавництво " Пульсари", 2010
26*2010
Естетика в Україні : сьогодення і майбутнє. Матеріали круглого столу часопису "Філософська думка"/ Упоряд. І. Бондаревська
Л Левчук, В Панченко, В Герасимчук, І Бондаревська, та інші
Філософська думка, 5-38, 2009
19*2009
Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд. І. А. Бондаревська, В. П. Козловський ; редкол. : М. Л. Ткачук (голова) … та ін.] Вид. дім "Києво-Могилянська академія"
Ю Сватко, С Довга, Лариса, Головащенко, В Козловський, В Менжулін, ...
19*2008
Гендер як категорія теоретичного аналізу
І Бондаревська
Гендерні студії: освітні перспективи, 36-65, 2003
17*2003
Філософська освіта в Україні: історія і сучасність
М Ткачук, І Бондаревська, Ю Сватко, О Гомілко, М Мінаков, В Менжулін, ...
Аграр Медіа Груп, 2011
14*2011
Значення дефініції естетики для розвідок у галузі історії естетики
ІА Бондаревська
Наукові записки/Національний університет Києво-Могилянська академія 25, 30-34, 2004
8*2004
Фiлософiя та лiтература сьогоднi: проблема взаємодiї чи взаємодiя як проблема? / Ред.-упоряд. С Йосипенко - Круглий стiл редакцiї часопису" Фiлософська думка"
С Йосипенко, L Arkhypova, O Bilyi, B I., O Gomilko
Філософська думка, 5 - 22, 2011
6*2011
Своєрідність естетичного в українській культурі XVII-XVIII ст.: дис.... д. філос. наук: 09.00. 08-естетика
ІА Бондаревська
Київський університет, 2005
4*2005
Історична пам’ять і забування
І Бондаревська
Філософська думка, 18-21, 2013
2*2013
Про „Просвітництво” Теофана Прокоповича та Григорія Сковороди
ІА Бондаревська
Київська академія, 69 - 85, 2007
22007
Гендерні студії: освітні перспективи
ППГ ред.)
К.: ПЦ Фоліант, 2003
22003
Дискурс без засад: нові умови формування суб’єкта
І Бондаревська
Філософські обрії. Науково-теоретичний часопис, 68-82, 2002
22002
Отказ от отражения действительности и разрушение художественной формы в модернизме
ИА Бондаревская
Этика и эстетика 32, 41-46, 1989
21989
Про суб'єкта історико-філософського пізнання
ІА Бондаревська
Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство 3, 69-75, 2019
12019
Межі мистецтва
І Бондаревська
Українські культурологічні студії : збірник наукових праць 1 (1), 5-9, 2017
12017
Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті
І Бондаревська
Філософська думка, 46-61, 2014
12014
Час літературного твору: феноменологія читання
І Бондаревська
12011
The Concept of the Baroque in the Works of Dmytro Chyzevsky
I Bondarevska, L Dovha
Journal of Ukrainian Studies 32 (2), 1-20, 2007
12007
Простак і простота в діалозі Теофана Прокоповича" Разговоръ гражданина съ селяниномъ да певцемъ или дякомъ церковнымъ"
І Бондаревська
Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури 24, 22 – 28., 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20