Szymon Biały
Szymon Biały
Zweryfikowany adres z up.krakow.pl
TytułCytowane przezRok
Selected aspects of permanent emigration from Poland (2001-2010)
Z Długosz, S Biały
Bulletin of Geography. Socio-economic series 23 (23), 25-37, 2014
52014
Mineral and chemical composition of aeolian material from the Tatra Mts.(S Poland)
M Michalik, S Bialy, L Stuchlik, W Wilczynska-Michalik
Geochimica et Cosmochimica Acta Supplement 72, A625, 2008
42008
Studia w zakresie turystyki na tle szkolnictwa wyższego w kraju
Z Długosz, S Biały
Przedsiębiorczość-Edukacja 7, 346-360, 2011
32011
Skutki gospodarcze powodzi na Białej Dunajcowej w 2006 roku
S Biały, J Lach
Rocznik Sądecki 38, 273-288, 2010
22010
Zbiory Kartograficzne
S Biały, P Ryncarz, B Michalczyk
Wydawnictwa Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2010
22010
Starzenie się ludności Polski na tle Europy w perspektywie 2030 i 2050 r. w świetle wybranych parametrów
Z Długosz, S Biały
Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
12013
Typologia demograficzna krajów Europy wg Webba w latach 2005–2025
S Biały, Z Długosz
Kultura i Polityka, 151-164, 2015
2015
Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol. 1
Z Długosz, S Biały, P Raźniak, R Mydel, D Takahashi, A Brzosko-Sermak, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
2014
Imigracja ludności do Polski w pierwszej dekadzie XXI w. Wybrane aspekty
Z Długosz, S Biały
Oficyna Wydawnicza AFM, 2014
2014
DURABILITY OF THE FLOOD EFFECTS IN THE VALLEYS OF POGÓRZE SPISKO-GUBAŁOWSKIE FOOTHILLS (CENTRAL CARPHATIAN, POLAND)
S Biały, K Józef, C Dorota
Geomorphological proceedings 12, 11, 2014
2014
Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów
Z Długosz, S Biały, A Brzosko-Sermak, P Raźniak, R Mydel, D Takahashi, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2013
2013
Proces renatutalizacji śladów górnictwa w Dolinie Jaworzynki w Tatrach i jego skutki w krajobrazie kulturowym
S Biały
Antropogeniczna transformacja środowiska przyrodniczego, Księga Jubileuszowa …, 2010
2010
Działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów Akademii Pedagogicznej w Krakowie
S Biały
Nurty badawcze we współczesnej geografii. Nowe spojrzenie na starą naukę …, 2004
2004
SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ
C RUCH, HA LÁZEŇSTVÍ, VESVVA PRAXE
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14