Janusz S. Bień
Janusz S. Bień
Uniwersytet Warszawski, Katedra Lingwistyki Formalnej
Verified email at uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Beliefs, points of view, and multiple environments
Y Wilks, J Bien
Cognitive Science 7 (2), 95-119, 1983
1391983
Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji
JS Bień
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991
69*1991
Pojęcie wyrazu morfologicznego i jego zastosowanie do opisu fleksji polskiej (wersja wstępna)
JS Bień, Z Saloni
Prace Filologiczne 31, 31-45, 1982
441982
Speech acts and multiple environments
Y Wilks, JS Bień
Morgan Kaufmann Publishers Inc. San Francisco, CA, USA 2, 968-977, 1979
291979
Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyce
JS Bień, K Szafran
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 57, 171-184, 2001
142001
Efficient search in hidden text of large DjVu documents
J Bień
Advanced Language Technologies for Digital Libraries, 1-14, 2011
112011
Experimental parsers of Polish.
JS Bień, K Szafran, M Woliński
Institut für Linguistik, Universität Leipzig, 2000
112000
Komputerowa weryfikacja formalnej gramatyki Świdzińskiego
JS Bień
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 52, 147-164, 1996
101996
O pojęciu wyrazu morfologicznego
JS Bień
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001
92001
Wzbogacony korpus Słownika frekwencyjnego polszczyzny współczesnej
JS Bień, M Woliński
Warszawa. Compressed CD image: http://www. mimuw. edu. pl/polszczyzna/wksf …, 2001
92001
The IMPACT project Polish Ground-Truth texts as a DjVu corpus
JS Bień
Cognitive Studies| Études cognitives, 75-84, 2014
72014
Kilka przykładów dygitalizacji słowników
JS Bień
Poradnik Językowy, 55-63, 2006
72006
Wyrazy morfologiczne i morfosyntaktyczne w praktyce
JS Bień
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004
72004
O "pierwszym rozbiorze polszczyzny'', Radzie Języka Polskiego i normalizacji
JS Bień
Prace Filologiczne 48, 33-62, 2003
72003
Skanowane teksty jako korpusy
JS Bień
Prace Filologiczne, 25-36, 2012
62012
Skanowane teksty jako korpusy
JS Bień
Prace Filologiczne, 25-36, 2012
62012
Standard Unicode 4.0. Wybrane pojęcia i terminy
JS Bień
Biuletyn GUST, 9-14, 2004
62004
Elektroniczne słowniki języka polskiego
JS Bień, J Linde-Usiekniewicz
Postscriptum, 17-25, 1998
61998
Z problemów maszynowego przetwarzania tekstów polskich. Zmodyfikowana notacja Tokarskiego
JS Bień
Poradnik Językowy, 488-491, 1983
61983
Toward a parsing method for free word order languages
JS Bien, S Szpakowicz
Coling 1982 ABSTRACTS: Proceedings of the Ninth International Conference on …, 1982
61982
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20