Obserwuj
Anna Sylwia Czyż
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Grupa Wyszehradzka–20 lat współpracy
A Czyż
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 42, 7-21, 2014
182014
Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie
AS Czyż
Zakład Narodowy im. Ossolineum, 2008
182008
Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana:" lilium bonae spei ab antiquitate consecratum"
AS Czyż
(No Title), 2016
122016
Idea edukacji włączającej w opinii pedagogów
A Czyż
W: B. Grochmal-Bach, A. Czyż, A. Skoczek (red.), Segregacja, integracja …, 2013
122013
Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszechradzkiej
M Barański, A Czyż, S Kubas, R Rajczyk
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
112016
Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy przeszłością a teraźniejszością: wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej
A Czyż, S Kubas
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014
102014
Czechy i Słowacja
A Czyż, S Kubas
Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości. Katowice …, 2012
82012
Zarys audiofonologii edukacyjnej
A Czyż, K Plutecka
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
62018
From a Liberal Opposition Party to a Right-Wing Party of Power. Three Decades of the Hungarian Fidesz (1988–2018)
S Kubas, A Czyż
62018
Science Education as a Response to the Needs of the Modern Open «Education for Everyone» System. Future Human Image, 11, 14—21
A Czyż, D Svyrydenko
52019
Miejsce osób tożsamowościowo Głuchych w modelu otwartej edukacji XXI wieku
AS Czyż
Edukacja elementarna w teorii i praktyce 12 (2 (44)), 13-24, 2017
52017
Kaplice św. Kazimierza i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy katedrze wileńskiej oczami karmelitanek bosych–nierozpoznane źródło z 1638 r.
AS Czyż
Saeculum Christianum. Pismo Historyczne 24, 162-169, 2017
52017
Inkluzja edukacyjna osób z uszkodzonym narządem słuchu-potrzeby i rzeczywistość
A Czyż
52015
O pochówkach serc Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Klary Izabelli de Mailly-Lascaris Pacowej oraz o nekropoli Paców w Pożajściu
AS Czyż
Biuletyn Historii Sztuki 75 (4), 671-695, 2013
52013
Węgry,[w:] Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, red
A Czyż, R Glajcar, K Krysieniel
M. Barański, Toruń, 2007
52007
Consumer buying behavior, sense of security and basic economic knowledge among young consumers with ASD-Asperger syndrome: an exploratory study
B Frączek, K Plutecka, A Gagat-Matuła, A Czyż
Young Consumers 22 (4), 578-596, 2021
42021
Pamięć o poprzednikach i kłótnie z kapitułą, czyli o działalności biskupa Mikołaja Stefana Paca na rzecz skarbca katedry wileńskiej
A Czyż
Humanities and Social Sciences 25 (3), 9-30, 2018
42018
Ars Armeniaca. Sztuka ormiańska ze zbiorów polskich i ukraińskich
W Deluga
Muzeum Zamojskie, 2010
42010
Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej
A Czyż
Katowice: Uniwersytet Śląski, 2008
42008
Treści ideowe wystroju kościoła i klasztoru w Pożajściu
AS Czyż
Kameduli w Warszawie 1641-2016: 375 lat fundacji eremu na Bielanach/redakcja …, 2016
32016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20