Marcin Niedośpiał
Marcin Niedośpiał
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Nośność i odkształcalność węzłów stalowo-betonowych stropów zespolonych–rola żelbetu
M Niedośpiał
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
102013
Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych część 1 Elementy zginane
E Szmigiera, M Niedośpiał, B Grzeszykowski
7*2019
Uwagi o obliczaniu szerokości rys w węzłach stropów zespolonych stalowo-betonowych
M Knauff, M Niedośpiał
Budownictwo i Architektura 13 (3), 111-118, 2014
52014
Cracking in concrete near joints in steel-concrete composite slab= Zarysowanie płyty żelbetowej w strefie przywęzłowej stropu zespolonego
M Niedośpiał, M Knauff, W Barcewicz
Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015
22015
Zarysowanie płyty żelbetowej w strefie przywęzłowej stropu zespolonego
M Niedośpiał, M Knauff, W Barcewicz
Jubileuszowa X konferencja naukowa" Konstrukcje zespolone", 347-360, 2014
22014
Nośność graniczna na zginanie stalowo-betonowych belek zespolonych
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
12019
Sztywność łączników sworzniowych w elementach zespolonych stalowo-betonowych – zalecenia normy a wyniki badań
M Niedośpiał
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury - Journal of Civil …, 2017
12017
Obliczanie naprężeń w rozciąganym zbrojeniu podłużnym węzła stropu zespolonego stalowo-betonowego
M Niedośpiał
Inżynieria i Budownictwo 73, 2017
12017
Wpływ wybranych składników na zarysowanie żelbetowej płyty stalowo-betonowego węzła stropu zespolonego-badania doświadczalne
M Niedośpiał
Beton i konstrukcje z betonu-badania (ISBN 978-83-7814-364-2), 155-170, 2015
12015
Pierwotne i wtórne efekty skurczu w stalowo-betonowych belkach zespolonych
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
Redystrybucja sił ścinających na styku stali i betonu w belkach zespolonych
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
Zasady sprawdzania nośności na ścinanie podłużne w stropach zespolonych z blachami fałdowymi
M Niedośpiał, B Grzeszykowski, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
Projektowanie stropów zespolonych z blachami fałdowymi–plastyczna nośność na zginanie i minimum zbrojenia
M Niedośpiał, B Grzeszykowski, E Szmigiera
Inżynieria i Budownictwo 75, 2019
2019
Projektowanie stropów zespolonych na blachach fałdowych według Eurokodu 4
ML Niedośpiał, B Grzeszykowski, ED Szmigiera
Przewodnik Projektanta, 2018
2018
Wybrane aspekty obliczania naprężeń w rozciąganym zbrojeniu podłużnym w zginanych belkach zespolonych stalowo - betonowych
M Niedośpiał
XI Konferencja naukowa: Konstrukcje zespolone, 123-124, 2017
2017
Minimalne zbrojenie rozciąganej płyty żelbetowej w zespolonych belkach stalowo-betonowych-wymagania normowe a wyniki badań
M Knauff, M Niedośpiał
Inżynieria i Budownictwo 72 (8), 447--450, 2016
2016
Analiza nośności telekomunikacyjnej wieży strunobetonowej w świetle norm PN-B i PN-EN
A Golubińska, M Niedośpiał, K Uroda, D Huniewicz
Konstrukcje Sprężone, 2015
2015
Analiza numeryczna płyty stropu zespolonego stalowo betonowego w sąsiedztwie węzła podatnego
B Grzeszykowski, M Niedośpiał, A Golubińska
Beton i konstrukcje z betonu-badania (ISBN 978-83-7814-364-2), 2015
2015
Comments concerning crack width calculation in joints of steel-concrete composite slabs
M Knauff, M Niedośpiał
Budownictwo i Architektura 13 (3), 111-118, 2014
2014
Zarysowanie płyty stropu zespolonego stalowo-betonowego pod obciążeniem długotrwałym
M Niedośpiał
Teoretyczne podstawy budownictwa. Badania doświadczalne i awarie konstrukcji …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20