Anna Szumielewicz
Anna Szumielewicz
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Verified email at onet.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Selected Personal and Situational Conditions of Employees’ Well-Being in the Gastronomy Sector-Diary Research
B Rożnowski, A Szumielewicz, A Twaróg
Social Contexts 7 (2), 67-82, 2020
2020
Wybrane podmiotowe i sytuacyjne uwarunkowania dobrostanu pracowników branży gastronomicznej–badanie dzienniczkowe
B Rożnowski, A Szumielewicz, A Twaróg
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2