Magdalena Markiewicz
Magdalena Markiewicz
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Finanse, bankowość i rynki finansowe
E Pietrzak, M Markiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu, 2006
242006
Internacjonalizacja juana chińskiego w kontekście kryzysu finansowego
M Markiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012
102012
From confrontation to cooperation–institutional support in building cooperation of Polish enterprises
J Bednarz, M Markiewicz
Oeconomia Copernicana 6 (3), 89-115, 2015
62015
Umiędzynarodowienie banków chińskich na przykładzie Industrial and Commercial Bank of China
M Markiewicz
Journal of Management and Finance 11 (2), 370-382, 2013
62013
Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej,[w:] Finanse
M Markiewicz, U Opacka
Acquis communataire, red. Z. Brodecki, lexis-Nexis, Warszawa, 2004
52004
Rynek onshore i offshore juana chińskiego
M Markiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (317), [101]-114, 2015
4*2015
Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator
W Bizon, P Poszewiecki, M Markiewicz, M Skurczyński
E-learning-narzędzia i praktyka, Wrocław, 2012
42012
Do Central and Eastern Europe Countries Play a Role in the Belt and Road Initiative? The Case of Chinese OFDI into the CEE–16 Countries
O Bieliński, Markiewicz
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 7-22, 2019
3*2019
The determinants and development of crowdfunding in the Central and Eastern Europe countries
J Bednarz, M Markiewicz, A Płoska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 16 (3), 275-285, 2017
32017
Do government interventions affect China’s stock market? Case study–analysis of the asset bubble in 2015–2016
T Bieliński, M Markiewicz, M Mosionek-Schweda
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 217-227, 2017
32017
Rola regionu Azji i Pacyfiku na światowym rynku walutowym
M Markiewicz, M Szmelter
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 81, 157-168, 2016
32016
Rynek onshore i offshore juana chińskiego
M Markiewicz
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (317), [101]-114, 2015
32015
Transformacja sektora bankowego krajów bałtyckich
M Markiewicz
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego …, 2011
32011
The concentration and competition in the banking sectors of the Baltic States in the context of a crisis
M Markiewicz
Recovery of the Baltic States after the Global Financial Crisis: Necessity …, 2004
32004
Finanse międzynarodowe: wybrane problemy
M Markiewicz, U Mrzygłód
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
22015
Zmiany poziomu dobrobytu wybranych państw w kontekście kryzysu finansowego
M Markiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014
22014
Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych
M Markiewicz, J Bednarz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
22013
Integracja Litwy, Łotwy i Estonii z Unią Gospodarczą i Walutową w kontekście nominalnych kryteriów konwergencji
M Markiewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010
22010
Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej
W Orłowski, M Götz, B Nowak, J Wołkonowski, M Markiewicz
Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2018
12018
The determinants of crowdfunding development–empirical analysis in the countries of Central and Eastern Europe
J Bednarz, M Markiewicz, A Ploska
9th International Conference on Applied Economics: Economics, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20