Hubert Iglinski
Hubert Iglinski
Zweryfikowany adres z ue.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analysis of the potential of autonomous vehicles in reducing the emissions of greenhouse gases in road transport
H Igliński, M Babiak
Procedia engineering 192, 353-358, 2017
802017
Ograniczanie poziomu kongestii transportowej a zrównoważony rozwój miast
H Igliński
Praca doktorska na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu …, 2009
222009
Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia
H Igliński
Transport miejski i regionalny, 2-10, 2009
122009
Rola bezzałogowych statków powietrznych w funkcjonowaniu zwinnych łańcuchów dostaw
H Igliński, M Szymczak
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (6), 2015
92015
Rozwój transportu intermodalnego a wzrost atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji poznańskiej
H Igliński
Logistyka, 40-43, 2014
32014
Polityka parkingowa a ograniczanie kongestii transportowej w miastach
H Igliński
Logistyka, 21-23, 2010
32010
Koszty kongestii w miastach
H Igliński
Przegląd Komunikacyjny 47 (10), 25-31, 2008
32008
Comparative analysis of electromobility development level in Central and Eastern Europe countries
H Igliński
Problemy Transportu i Logistyki, 2018
22018
Instrumenty wsparcia e-mobilności: doświadczenia innych krajów i wnioski dla Polski
H Igliński
E-mobliność, 221, 2017
22017
Energy Efficiency of Passenger Transport in Poznan Agglomeration in the Face of Peak Oil
H Igliński
Technology Management for Sustainable Production and Logistics, 153-170, 2015
22015
Wyzwania polityki transportowej miast
H Igliński
Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego …, 2013
22013
Koncepcja wprowadzenia opłat za wjazd do centrum Poznania. Zalety i wady rozwiązania
K Bobrowska, H Igliński
Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej – propozycje usprawnień 19, 11-20, 2012
2*2012
Estymacja i analiza efektywności energetycznej transportu pasażerskiego w poznaniu oraz identyfikacja sposobów jej zwiększania
M Babiak, H Igliński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka …, 2016
12016
Changes and Challenges in the Modern World Economy: Recent Advances in Research on International Economics & Business
M Gorynia, K Fonfara, A Dymitrowski, Ł Małys, K Appelt, E Cieślik, ...
Poznań University of Economics and Business, 2016
12016
Transport w turystyce wobec szczytu wydobycia ropy naftowej
H Igliński
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (3), 2014
12014
Trendy i wyzwania w transporcie w kontekście zrównoważonego rozwoju
H Igliński
Przegląd Komunalny, 2014
12014
Czy w Polsce będą koleje dużych prędkości?
H Igliński
Logistyka, 17-19, 2006
12006
Traditional and Light Commercial Vehicles Sharing Transport in the City–Cost Assessment
P Banaszyk, S Grabański, H Igliński
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS 71, 2019
2019
Transport niskoemisyjny w obsłudze e-handlu w miastach
S Grabański, H Igliński, M Szymczak
Studia Ekonomiczne 381, 76-85, 2019
2019
Economic effects of road transport autonomization
H Igliński
Transport Economics and Logistics 80, 85-92, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20