Follow
Krystyna Czaplicka-Kolarz
Krystyna Czaplicka-Kolarz
Verified email at polsl.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Environmental impact and damage categories caused by air pollution emissions from mining and quarrying sectors of European countries
A Fugiel, D Burchart-Korol, K Czaplicka-Kolarz, A Smoliński
Journal of cleaner production 143, 159-168, 2017
1212017
Technology foresight for a vision of energy sector development in Poland till 2030. Delphi survey as an element of technology foresighting
K Czaplicka-Kolarz, K Stańczyk, K Kapusta
Technological Forecasting and Social Change 76 (3), 327-338, 2009
1142009
Model of environmental life cycle assessment for coal mining operations
D Burchart-Korol, A Fugiel, K Czaplicka-Kolarz, M Turek
Science of The Total Environment 562, 61-72, 2016
782016
Eco-efficiency of underground coal gasification (UCG) for electricity production
D Burchart-Korol, P Krawczyk, K Czaplicka-Kolarz, A Smoliński
Fuel 173, 239-246, 2016
422016
Development of sustainability assessment method of coal mines
D Burchart-Korol, P Krawczyk, K Czaplicka-Kolarz, M Turek, W Borkowski
Journal of Sustainable Mining 13 (4), 5-11, 2014
372014
Scenariusze rozwoju technologicznego kompleksu paliwowo-energetycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju
K Czaplicka-Kolarz
Część 1, 2005-2030, 2007
362007
Taśmy przenośnikowe
M Hardygóra, J Wachowicz, K Czaplicka-Kolarz, S Markusik
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne–Fundacja Książka Naukowo-Techniczna, Warszawa, 1999
341999
Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju: ewolucja, stan obecny i perspektywy
P Bagiński, K Czaplicka, J Szczyciński
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
332009
Eco-efficiency analysis methodology on the example of the chosen polyolefins production
K Czaplicka-Kolarz, D Burchart-Korol, P Krawczyk
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 43 (1 …, 2010
312010
Life cycle assessment of heat production from underground coal gasification
D Burchart-Korol, J Korol, K Czaplicka-Kolarz
The International Journal of Life Cycle Assessment 21 (10), 1391-1403, 2016
272016
Model of eco-efficiency assessment of mining production processes
K Czaplicka-Kolarz, D Burchart-Korol, M Turek, W Borkowski
Archives of Mining Sciences 60 (2), 2015
242015
Environmental assessment of biocomposites based on LCA
K Czaplicka-Kolarz, D Burchart-Korol, J Korol
Polimery 58 (6), 476-481, 2013
242013
Application of Neural Network for the Prediction of Eco-efficiency
S Golak, D Burchart-Korol, K Czaplicka-Kolarz, T Wieczorek
International Symposium on Neural Networks, 380-387, 2011
222011
Eco-efficiency and eco-effectiveness concepts in supply chain Management
D Burchart-Korol, K Czaplicka-Kolarz, M Kruczek
Congress Proceedings Carpathian Logistics Congress CLC Jesenik, Czech Republic, 2012
202012
Projekty nowych technologii zgazowania węgla powstające w ramach Programu Strategicznego NCBiR
A Strugała, K Czaplicka-Kolarz, M Ściążko
Polityka Energetyczna 14, 375-390, 2011
192011
Metodyka analizy ekoefektywności
K Czaplicka-Kolarz, D Burchart-Korol, P Krawczyk
Journal of Ecology and Health 14, 267-271, 2010
182010
Application of life cycle assessment and exergy to environmental evaluation of selected polymers/Zastosowanie analizy cyklu zycia i egzergii do oceny srodowiskowej wybranych …
K Czaplicka-Kolarz, D Burchart-Korol, J Korol
Polimery 58 (7), 605-610, 2013
162013
A life cycle method for assessment of a colliery’s eco-indicator
K Czaplicka-Kolarz, J Wachowicz, M Bojarska-Kraus
The International Journal of Life Cycle Assessment 9 (4), 247-253, 2004
162004
Koncepcja ekoefektywności w zrównoważonym zarządzaniu produkcją
K Czaplicka-Kolarz, M Kruczek, D Burchart-Korol
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 2013
152013
Eco-design of non-metallic layer composites with respect to conveyor belts
K Czaplicka
Materials & design 24 (2), 111-120, 2003
132003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20