Obserwuj
Grzegorz Kunikowski
Grzegorz Kunikowski
Assistant Professor at Warsaw University of Technology
Zweryfikowany adres z pw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Status of biomass resource assessments
N Rettenmaier, A Schorb, S Köppen, G Berndes, M Christou, M Dees, ...
Biomass Energy Europe (BEE) Project Report, FP7 GRANT AGREEMENT, 2010
252010
Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce i w wybranych krajach
G Kunikowski, K Rostek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 11, 93-108, 2016
92016
A Review and Harmonization of Biomass Resources Assessments
E Smeets, APC Faaijs, M Dees, D Lemp, B Koch, J van Busselen, K Gunia, ...
Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition From …, 2010
92010
Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych technologii OZE w kontekście realizacji „Krajowego planu działania w zakresie energii …
G Wiśniewski, P Dziamski, G Kunikowski, M Ligus, A Curkowski, ...
Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, IEO, 2013
62013
Biomass resources and potential assessment
E Ganko, G Kunikowski, M Pisarek, M Rutkowska-Filipczak, A Gumeniuk, ...
Final report WP 5, 2008
52008
Good practices in civil planning and crisis management in the world and their implementation in Poland
G Kunikowski, K Rostek
Jagiellonian Journal of Management, 135-150, 2018
42018
Biomass production potentials in central and Eastern Europe under different scenarios
J Van Dam, APC Faaij, IM Lewandowski, M Rogulska, ...
42005
The ESCO Formula as Support for Public and Commercial Energy Projects in Poland
J Kurowska-Pysz, G Kunikowski
Energies 14 (23), 8098, 2021
32021
Wprowadzenie do publicznego zarządzania kryzysowego: praca zbiorowa
J Zawiła-Niedźwiecki, M Kisilowski, G Kunikowski, W Skomra, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
32020
Low-Carbon Economy Planning in the Public Sector
G Kunikowski
Proceedings of the 2018 International Scientific Conference 'Economic …, 2018
32018
Adaptation of civil planning and crisis management practices based on Hofstede’s cultural dimensions model
U Kąkol, M Kisilowski, G Kunikowski, A Uklańska
Management Research and Practice 10 (4), 62-75, 2018
32018
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej
Z Floriańczyk, J Buks, G Kunikowski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2012
32012
Energy crops potentials inventory results
E Ganko, G Kunikowski, A Wróbel
http://www.renew-fuel.com/download.php%3fdl%3ddel_sp5_wp1_5-1-7_08-01 …, 2008
32008
Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS)
L Janowicz, G Kunikowski
Inżynieria Rolnicza 12 (4 (102), 329-335, 2008
32008
Conversion of Sars-Cov-2 Threats into Business Opportunities by Polish Outpatient Clinics
P Korneta, G Kunikowski, M Chmiel
European Research Studies Journal, 893-910, 2021
22021
Methodology for the preparation of rescue plans–a Polish case study
G Kunikowski, A Kosieradzka, U Kąkol
Disaster Prevention and Management: An International Journal 29 (3), 313-321, 2020
22020
From the taxonomy of threats to the definition of energy security
G Kunikowski
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2020
22020
Przegląd ilościowych metod ocen stanu bezpieczeństwa energetycznego
G Kunikowski
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 54, 171-182, 2019
22019
Metodyki planowania cywilnego w publicznym zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie
A Kosieradzka, K Rostek, J Zawiła-Niedźwiecki
Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Warszawa, 2018
22018
Koncepcja metodycznego gromadzenia wzorców i przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego
M Wiśniewski, G Kunikowski, M Kisilowski
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae" 4, 307-320, 2017
22017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20