Grzegorz Kunikowski
Grzegorz Kunikowski
Assistant Professor at Warsaw University of Technology
Verified email at wz.pw.edu.pl
TitleCited byYear
Status of biomass resource assessments
N Rettenmaier, A Schorb, S Köppen, G Berndes, M Christou, M Dees, ...
Biomass Energy Europe (BEE) Project Report, FP7 GRANT AGREEMENT, 2008
152008
A Review and Harmonization of Biomass Resources Assessments
E Smeets, APC Faaijs, M Dees, D Lemp, B Koch, J van Busselen, K Gunia, ...
European Biomass Conference & Exhibition From Research to Industry and …, 2009
92009
Harmonization of biomass resource assessments Volume I: Best Practices and Methods Handbook
MW Vis
82010
Harmonization of biomass resource assessments, Volume I: Best Practices and Methods Handbook
BE Europe
BEE: Freiburg-Germany, 2010
42010
Biomass production potentials in central and Eastern Europe under different scenarios
J Van Dam, APC Faaij, I Lewandowski, M Rogulska, ...
Final report of WP3 of the VIEWLS project, funded by DG-Tren. Utrecht, 2005
42005
Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce i w wybranych krajach
G Kunikowski, K Rostek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 11, 93-108, 2016
32016
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej
Z Floriańczyk, J Buks, G Kunikowski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2012
3*2012
Biomass resources and potential assessment
E Ganko, G Kunikowski, M Pisarek, M Rutkowska-Filipczak, A Gumeniuk, ...
Final report WP 5, 2008
32008
Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS)
L Janowicz, G Kunikowski
Inżynieria Rolnicza 12, 329-335, 2008
32008
Comparative analysis of Polish and Brazil energy security risks
G Kunikowski, G Esteves
Journal of Polish-Brazilian Science and Technology, ISSN 2450-582X 2, 304-324, 2016
22016
Biogas production in Poland–drivers and barriers
M Rogulska, G Kunikowski
Göteborg: European Conference on Biomethane Fuel. IPiEO, 2009
22009
Model ekonomiczny małej biogazowni rolniczej
G Kunikowski, M Rogulska
Nowa Energia, 19, 2011
12011
Morphology analysis in land suitability assessment
T Krupa, G Kunikowski
26th Annual ESRI International User Conference, 2006
12006
Biomass potential assessment and land use change
M Rogulska, G Kunikowski
European Conference on Biorefinery Research, Helsinki 19, 2006
12006
Odnawialne zasoby energii w Polsce, ich przestrzenne rozmieszczenie i procedury lokalizacyjne
G Wiśniewski, K Michałowka-Knap, G Kunikowski
Czysta energia, 28-29, 2003
12003
European Projects of Common Interest: Impact on Fuel and Energy Markets in Poland
G Kunikowski
Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management 7 (1), 18-29, 2019
2019
Identyfikacja kluczowych obszarów oddziaływań cen energii na inne branże z wykorzystaniem analizy input-output
G Kunikowski
Nowa Energia 66, 13-16, 2019
2019
Przegląd ilościowych metod ocen stanu bezpieczeństwa energetycznego
G Kunikowski
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 54, 171-182, 2019
2019
Good practices in civil planning and crisis management in the world and their implementation in Poland
G Kunikowski, K Rostek
Jagiellonian Journal of Management 3 (Numer 3), 135-150, 2018
2018
Planowanie cywilne i ratownictwo w publicznym zarządzaniu kryzysowym
A Kosieradzka, G Kunikowski, K Rostek, J Zawiła-Niedźwiecki
Przegląd Organizacji, 49-59, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20