Grzegorz Kunikowski
Grzegorz Kunikowski
Assistant Professor at Warsaw University of Technology
Verified email at wz.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Status of biomass resource assessments
N Rettenmaier, A Schorb, S Köppen, G Berndes, M Christou, M Dees, ...
Freiburg: Biomass Energy Europe, 2008
172008
A Review and Harmonization of Biomass Resources Assessments
E Smeets, APC Faaijs, M Dees, D Lemp, B Koch, J van Busselen, K Gunia, ...
Proceedings of the 17th European Biomass Conference & Exhibition From …, 2010
92010
Harmonization of biomass resource assessments Volume I: Best Practices and Methods Handbook
MW Vis
92010
Harmonization of biomass resource assessments, Volume I: Best Practices and Methods Handbook
BE Europe
BEE: Freiburg-Germany, 2010
62010
Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (16). Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla energii odnawialnej
Z Floriańczyk, J Buks, G Kunikowski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2012
4*2012
Biomass production potentials in central and Eastern Europe under different scenarios
J Van Dam, APC Faaij, I Lewandowski, M Rogulska, ...
Final report of WP3 of the VIEWLS project, funded by DG-Tren. Utrecht, 2005
42005
Analiza porównawcza modeli systemów ratownictwa w Polsce i w wybranych krajach
G Kunikowski, K Rostek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 11, 93-108, 2016
32016
Biomass resources and potential assessment
E Ganko, G Kunikowski, M Pisarek, M Rutkowska-Filipczak, A Gumeniuk, ...
Final report WP 5, 2008
32008
Ocena zasobów odnawialnych w oparciu o system informacji geograficznej (GIS)
L Janowicz, G Kunikowski
Inżynieria Rolnicza 12, 329-335, 2008
32008
Good practices in civil planning and crisis management in the world and their implementation in Poland
G Kunikowski, K Rostek
Jagiellonian Journal of Management, 135-150, 2018
22018
Koncepcja metodycznego gromadzenia wzorców i przykładów dobrych praktyk z zakresu planowania cywilnego oraz budowy planów ratowniczych i planów zarządzania kryzysowego
M Wiśniewski, G Kunikowski, M Kisilowski
Studia i Materiały" Miscellanea Oeconomicae" 4, 307-320, 2017
22017
Comparative analysis of Polish and Brazil energy security risks
G Kunikowski, G Esteves
Journal of Polish-Brazilian Science and Technology, ISSN 2450-582X 2, 304-324, 2016
22016
Biogas production in Poland–drivers and barriers
M Rogulska, G Kunikowski
Göteborg: European Conference on Biomethane Fuel. IPiEO, 2009
22009
Energy crops potentials inventory results
E Ganko, G Kunikowski, A Wróbel
http://www.renew-fuel.com/download.php%3fdl%3ddel_sp5_wp1_5-1-7_08-01 …, 2008
22008
Energy crops potentials inventory results. D.: 5.01.07 [Monograph on the Internet]. Warsaw PL: EC BREC Institute for Fuels and Renewable Energy, P
E Ganko, G Kunikowski, A Wróbel
http://www.renew-fuel.com/download.php%3fdl%3ddel_sp5_wp1_5-1-7_08-01 …, 2008
2*2008
From the taxonomy of threats to the definition of energy security
G Kunikowski
Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport …, 2020
12020
Methodology for the preparation of rescue plans–a Polish case study
G Kunikowski, A Kosieradzka, U Kąkol
Disaster Prevention and Management: An International Journal, 2019
12019
Ocena ryzyka w perspektywie przedsiębiorstwa energetycznego
G Kunikowski
Nowa Energia 5, 105-108, 2018
12018
Current trends in the development of energy technologies in the context of the national critical infrastructure security - Identification and evaluation of the relationship …
G Kunikowski, J Zawiła-Niedźwiecki
Current trends in management: business and public administration / Świrska …, 2015
12015
Funkcjonowanie zasobów infrastruktury krytycznej w kategoriach Pareto-optymalnych iw równowadze Nasha
G Kunikowski
Logistyka, 895--903, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20