Follow
Patrycjusz Zarębski
Title
Cited by
Cited by
Year
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017
H Godlewska-Majkowska, A Komor, P Zarębski, M Typa
Warszawa: PAIH, 2017
452017
Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w 2007 roku
H Godlewska-Majkowska, M Łyciuk-Bzdyra, A Wodecki, P Zarębski, ...
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 55-234, 2010
332010
Spatial diversity of tourist function development: the municipalities of Poland’s West Pomerania province
J Borzyszkowski, M Marczak, P Zarębski
Acta geographica Slovenica 56 (2), 267–276-267–276, 2016
252016
Tourism investment gaps in Poland
P Zarębski, G Kwiatkowski, E Malchrowicz-Mośko, O Oklevik
Sustainability 11 (22), 6188, 2019
192019
Typy obszarów wiejskich w Polsce ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i dynamikę przedsiębiorstw
P Zarębski
Wieś i Rolnictwo 168 (3), 63-77, 2015
152015
Renewable Energy Generation Gaps in Poland: The Role of Regional Innovation Systems and Knowledge Transfer
P Zarębski, V Krupin, D Zwęglińska-Gałecka
Energies 14 (10), 2935, 2021
132021
Aktywizacja obszarów wiejskich w oparciu o produkty żywnościowe na przykładzie wsi tematycznych
A Kłoczko-Gajewska, R Śpiewak, P Zarębski
Turystyka Kulturowa 12, 37-50, 2015
132015
Innovation in peripheral regions from a multidimensional perspective: Evidence from the Middle Pomerania Region in Poland
P Zarębski, M Czerwińska-Jaśkiewicz, M Klonowska-Matynia
Sustainability 14 (14), 8529, 2022
112022
What triggers us to be involved in martial arts? Relationships between motivations and gender, age and training experience
E Malchrowicz-Mośko, P Zarębski, G Kwiatkowski
Sustainability 12 (16), 6567, 2020
112020
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji biogazowni w Polsce
P Zarebski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (3), 2014
92014
Atrakcyjność inwestycyjna obszarów wiejskich w Polsce
P Zarębski
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego 12 (4), 169-178, 2012
92012
Small Modular Reactors (SMRs) as a Solution for Renewable Energy Gaps: Spatial Analysis for Polish Strategy
P Zarębski, D Katarzyński
Energies 16 (18), 6491, 2023
82023
Regional Investment Attractiveness 2016
H Godlewska-Majkowska, A Komor, D Turek, P Zarębski, M Czernecki, ...
Report prepared for the Polish Information and Foreign Investment Agency at …, 2016
82016
Sustainable Development and Tourism. Example of Investments Connected with the Installation of Solar Collectors in Seaside Lodging Facilities
P Zarębski, J Borzyszkowski, M Marczak
Rocznik Ochrona Środowiska 17, 2015
82015
Atrakcyjność inwestycyjna regionów
H Godlewska-Majkowska, A Komor, P Zarębski, M Typa
Województwo dolnośląskie. Warszawa: Centrum Analiz Regionalnych i Lokalnych, 2013
82013
Diversity of Social Potential in A Peripheral Area–An Example Of Middle Pomerania Commune
M Klonowska-Matynia, M Czerwińska-Jaśkiewicz, PM Zarębski, M Sasin
ANNALS OF THE POLISH ASSOCIATION OF AGRICULTURAL AND AGRIBUSINESS ECONOMISTS …, 2021
72021
Mapping the food festivals and sustainable capitals: Evidence from Poland
P Zarębski, D Zwęglińska-Gałecka
Sustainability 12 (24), 10283, 2020
72020
Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, jako podstawa korzyści aglomeracji
H Godlewska-Majkowska, P Zarębski
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, 15-49, 2012
62012
Atrakcyjność Inwestycyjna Regionów 2017 Województwo Wielkopolskie
H Godlewska-Majkowska, P Zarębski
Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017
52017
Obszary peryferyjne i ich potencjał rozwojowy
P Zarębski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (4 …, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20