Jaroslaw Jasiewicz
Jaroslaw Jasiewicz
Institute of Geoecology and Geoinformation, Adam Mickiewicz University, Poznan
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Geomorphons—a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms
J Jasiewicz, TF Stepinski
Geomorphology 182, 147-156, 2013
3152013
A new GRASS GIS toolkit for Hortonian analysis of drainage networks
JŁ Jasiewicz, M Metz
Computers & Geosciences 37 (8), 1162-1173, 2011
1072011
Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analyse settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands
J Jarosław, I Hildebrandt-Radke
Journal of Archaeological Science 36 (10), 2096-2107, 2009
512009
Spatial association between dissection density and environmental factors over the entire conterminous United States
W Luo, J Jasiewicz, T Stepinski, J Wang, C Xu, X Cang
Geophysical Research Letters 43 (2), 692-700, 2016
462016
Geomorphons-a new approach to classification of landforms
TF Stepinski, J Jasiewicz
Proceedings of geomorphometry 2011, 109-112, 2011
432011
Landscape similarity, retrieval, and machine mapping of physiographic units
J Jasiewicz, P Netzel, TF Stepinski
Geomorphology 221, 104-112, 2014
372014
LandEx—a GeoWeb tool for query and retrieval of spatial patterns in land cover datasets
TF Stepinski, P Netzel, J Jasiewicz
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2013
342013
A new GRASS GIS fuzzy inference system for massive data analysis
JŁ Jasiewicz
Computers & Geosciences 37 (9), 1525-1531, 2011
322011
Example-based retrieval of alike land-cover scenes from NLCD2006 database
J Jasiewicz, TF Stepinski
IEEE geoscience and remote sensing letters 10 (1), 155-159, 2012
302012
GeoPAT: A toolbox for pattern-based information retrieval from large geospatial databases
J Jasiewicz, P Netzel, T Stepinski
Computers & Geosciences 80, 62-73, 2015
222015
WebGIS–od map w internecie do geoprzetwarzania
M Rzeszewski, J Jasiewicz
W: Z. Zwoliński (red.), GIS-platforma integracyjna geografii, 23-33, 2009
172009
Unsupervised regionalization of the United States into landscape pattern types
J Niesterowicz, TF Stepinski, J Jasiewicz
International Journal of Geographical Information Science 30 (7), 1450-1468, 2016
122016
Pattern-based Regionalization of Large Geospatial Datasets Using Complex Object-based Image Analysis.
TF Stepinski, J Niesterowicz, J Jasiewicz
ICCS, 2168-2177, 2015
122015
Vistuliańskie „gliny czerwone” i ich znaczenie stratygraficzne dla wydzielenia fazy gardnieńskiej.[W:] K
J Jasiewicz
Rotnicki (red.), Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich …, 2001
92001
Height accuracy for the first part of the global TanDEM-X DEM data
C Wecklich, C Gonzalez, B Bräutigam, J Jasiewicz, Z Zwolinski, ...
Geomorphometry for Geosciences, 5-8, 2015
82015
Zastosowanie oprogramowania open source GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradziejowego, na przykładzie Równiny Kościańskiej
J Jasiewicz, I Hildebrandt-Radke
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Seria Geografia V …, 2009
72009
Zmiany środowiskowe w jeziorze Sarbsko na podstawie badań geochemicznych i diatomologicznych profilu Sa1/2
M Woszczyk, M Lutyńska, W Spychalski, K Rotnicki, J Jasiewicz
Holoceńskie przemiany wybrzeży i wód południowego Bałtyku–przyczyny …, 2008
62008
Comprehensive DFT and NMR studies on sparteine derivatives substituted in C2 position
B Jasiewicz, W Boczoń, J Jasiewicz
Journal of Molecular Structure: THEOCHEM 773 (1-3), 21-28, 2006
62006
Wpływ struktury glacitektonicznej na rzeźbę moreny czołowej na przykładzie form marginalnych fazy gardnieńskiej
J Jasiewicz
Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w …, 2001
62001
An application of reflectance spectroscopy to differentiate of entomopathogenic fungi species
J Piekarczyk, H Ratajkiewicz, J Jasiewicz, D Sosnowska, A Wójtowicz
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 190, 32-41, 2019
52019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20