Jaroslaw Jasiewicz
Jaroslaw Jasiewicz
Labolatory of Applied Geoinformatics, Adam Mickiewicz University, Poznan
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
A new GRASS GIS toolkit for Hortonian analysis of drainage networks
J Jasiewicz, M Metz
Computers & Geosciences 37 (8), 1162-1173, 2011
4762011
Geomorphons—a pattern recognition approach to classification and mapping of landforms
J Jasiewicz, TF Stepinski
Geomorphology 182, 147-156, 2013
3722013
Spatial association between dissection density and environmental factors over the entire conterminous United States
W Luo, J Jasiewicz, T Stepinski, J Wang, C Xu, X Cang
Geophysical Research Letters 43 (2), 692-700, 2016
672016
Using multivariate statistics and fuzzy logic system to analyse settlement preferences in lowland areas of the temperate zone: an example from the Polish Lowlands
J Jarosław, I Hildebrandt-Radke
Journal of Archaeological Science 36 (10), 2096-2107, 2009
572009
Geomorphons-a new approach to classification of landforms
TF Stepinski, J Jasiewicz
Proceedings of geomorphometry 2011, 109-112, 2011
482011
Landscape similarity, retrieval, and machine mapping of physiographic units
J Jasiewicz, P Netzel, TF Stepinski
Geomorphology 221, 104-112, 2014
432014
A new GRASS GIS fuzzy inference system for massive data analysis
JŁ Jasiewicz
Computers & Geosciences 37 (9), 1525-1531, 2011
362011
LandEx—a GeoWeb tool for query and retrieval of spatial patterns in land cover datasets
TF Stepinski, P Netzel, J Jasiewicz
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2013
352013
Example-based retrieval of alike land-cover scenes from NLCD2006 database
J Jasiewicz, TF Stepinski
IEEE geoscience and remote sensing letters 10 (1), 155-159, 2012
302012
GeoPAT: A toolbox for pattern-based information retrieval from large geospatial databases
J Jasiewicz, P Netzel, T Stepinski
Computers & Geosciences 80, 62-73, 2015
252015
WebGIS–od map w internecie do geoprzetwarzania
M Rzeszewski, J Jasiewicz
W: Z. Zwoliński (red.), GIS-platforma integracyjna geografii, 23-33, 2009
172009
Unsupervised regionalization of the United States into landscape pattern types
J Niesterowicz, TF Stepinski, J Jasiewicz
International Journal of Geographical Information Science 30 (7), 1450-1468, 2016
152016
Pattern-based regionalization of large geospatial datasets using complex object-based image analysis
TF Stepinski, J Niesterowicz, J Jasiewicz
Procedia Computer Science 51, 2168-2177, 2015
122015
Multi-scale segmentation algorithm for pattern-based partitioning of large categorical rasters
J Jasiewicz, T Stepinski, J Niesterowicz
Computers & Geosciences 118, 122-130, 2018
102018
Height accuracy for the first part of the global TanDEM-X DEM data
C Wecklich, C Gonzalez, B Bräutigam, J Jasiewicz, Z Zwolinski, ...
Geomorphometry for Geosciences, 5-8, 2015
102015
Vistuliańskie „gliny czerwone” i ich znaczenie stratygraficzne dla wydzielenia fazy gardnieńskiej.[W:] K
J Jasiewicz
Rotnicki (red.), Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich …, 2001
102001
Zastosowanie oprogramowania OPEN SOURCE GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradziejowego na przykładzie Równiny Kościańskiej
J Jasiewicz, I Hildebrandt-Radke
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Seria Geografia V …, 2009
82009
Wpływ struktury galcitektonicznej na rzeźbę moreny czołowej na przykładzie form marginalnych fazy gardnieńskiej
J Jasiewicz
Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w …, 2001
72001
An application of reflectance spectroscopy to differentiate of entomopathogenic fungi species
J Piekarczyk, H Ratajkiewicz, J Jasiewicz, D Sosnowska, A Wójtowicz
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 190, 32-41, 2019
62019
Geo-spatial modelling with unbalanced data: modelling the spatial pattern of human activity during the Stone Age
J Jasiewicz, I Sobkowiak-Tabaka
Open Geosciences 7 (1), 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20