Tomasz Brodzicki
Tomasz Brodzicki
University of Gdansk, Faculty of Economics; Institute for Development
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw
T Brodzicki, S Szultka
Organizacja i kierowanie 4 (110), 45-60, 2002
2502002
Polityka wspierania klastrów: najlepsze praktyki; rekomendacje dla Polski
T Brodzicki, S Szultka, P Tamowicz
Inst. Badań nad Gospodarka̜ Rynkowa̜, 2004
1272004
Klastry-innowacyjne wyzwanie dla Polski: praca zbiorowa
S Szultka
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004
892004
Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju
J Zaucha, T Brodzicki, D Ciołek, T Komornicki, J Szlachta, J Zaleski, ...
Difin, 2015
692015
Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim
E Wojnicka, P Rot, P Tamowicz, T Brodzicki
Polska Regionów, 2001
482001
Zakończenie
T Brodzicki, D Ciołek, J Kuczewska
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
43*2012
Business clusters: promoting enterprise in Central and Eastern Europe
L Economic
OECD Publishing, 2005
372005
Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych
T Brodzicki, P Tamowicz
Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji dla Ministerstwa …, 2008
302008
A gravity panel data analysis of foreign trade by regions: the role of metropolises and history
T Brodzicki, S Uminski
Regional Studies 52 (2), 261-273, 2018
232018
Otwartość a wzrost gospodarczy–wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość
T Brodzicki
Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu …, 2006
212006
In search for accumulative effects of European economic integration
T Brodzicki
2nd annual conference of the EEFS, Bologna, University of Bologna, 2003
202003
Does variety matter? Export pattern of Poland prior and after accession to the EU
T Brodzicki
International Economics Letters 4 (2), 103-118, 2015
182015
Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego–weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych
T Brodzicki, D Ciołek
Analizy i opracowania KEIE UG, 6-42, 2007
182007
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku
T Brodzicki, P Rot, S Szultka, P Tamowicz, S Umiński, E Wojnicka
Gdansk, Instytut badań nad gospodarka rynkowa, 2002
172002
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001
W Dzierżanowski, A Tokaj-Krzewska, PAR Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2002
142002
Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej,(w:) Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J.(red.)
J Zaucha, D Ciołek, T Brodzicki, E Głazek
Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje …, 2014
132014
Determinanty produktywności polskich powiatów
D Ciołek, T Brodzicki
Bank i Kredyt 47 (5), 463-494, 2016
122016
Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych
T Brodzicki, D Ciołek
Gospodarka Narodowa 282 (2), 59-76, 2016
122016
Augmented Solow model with Mincerian education and transport infrastructure externalities
T Brodzicki
Czech Economic Review 6 (02), 155-170, 2012
112012
Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry and market services sectors in Poland
T Brodzicki, D Ciolek
Working Papers of Economics of European Integration Division, 2016
102016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20