Obserwuj
Tadeusz Bocheński
Tadeusz Bocheński
adiunkt, Uniwersytet Szczeciński, IGPiGSE
Zweryfikowany adres z usz.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku
TP Tadeusz Bocheński
Bernardinum, 2015
20*2015
Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
T Bocheński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016
132016
Badania dostępności transportowej ze szczególnym uwzględnieniem kolei
T Bocheński
Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki; Uniwersytet Śląski …, 2018
102018
Dostęp wybranych miast w Polsce do kolei
T Bocheński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 19 (http://www.ejournals.eu/PKGKPTG …, 2016
82016
Sieć połączeń komunikacji zbiorowej w Polsce między wybranymi miastami
T Bocheński
Dostępność i mobilność w przestrzeni, 73-81, 2012
82012
Pasażerskie połączenia kolejowe w Polsce
T Bocheński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 18, 15-25, 2011
82011
Rozmieszczenie i charakterystyka terminali kontenerowych w Polsce oraz propozycje lokalizacji nowych obiektów
T Bocheński
Problemy Transportu i Logistyki 41, 17-27, 2018
72018
The development of major seaports in the context of national maritime policy. The case study of Poland
ST Bocheński T., Palmowski T.
Sustainability 13 (https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/128), 2021
52021
Funkcjonowanie rejonów przeładunkowych na styku sieci kolejowych o rozstawie torów 1435 i 1520 mm w Europie
T Bocheński
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2017
52017
Analiza rozmieszczenia i funkcjonowania stacji pasażerskich i dworców kolejowych w Polsce
T Bocheński
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2017
52017
Transport kolejowy i intermodalny w Krajach Bałtyckich
T Bocheński
Przegląd Komunikacyjny, 28-31, 2012
52012
Regionalizacja kolei w Polsce i województwie zachodniopomorskim
T Bocheński, S Wojtkiewicz
Problemy Transportu i Logistyki 45, 7-18, 2019
42019
Rozwój przemysłu taboru kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
S Wojtkiewicz, T Bocheński
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical …, 2018
4*2018
Rozwój transportu intermodalnego z wykorzystaniem kolei w Polsce
T Bocheński
Praca końcowa na studiach podyplomowych logistyka i spedycja w transporcie …, 2017
42017
Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce
T Bocheński
Problemy Transportu i Logistyki 28 (http://www.wzieu.pl/zn/843/ZN_843.pdf …, 2014
42014
Potencjał kolei jako głownego elementu systemu transportu intermodalnego na Słowacji
T Bocheński
Przegląd Komunikacyjny, 11--14, 2013
42013
Koleje regionalne w Polsce
T Bocheński
Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej 3, 37-50, 2012
42012
Powiązania kolei z przemysłem w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku
T Bocheński
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 4, 50-64, 2016
32016
Pasażerski transport kolejowy na Węgrzech
T Bocheński
Przegląd Komunikacyjny, 12-17, 2016
22016
Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
TF Bocheński
22014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20