Tomasz Wojewodzic
Tomasz Wojewodzic
Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Zweryfikowany adres z cyf-kr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego
K Król, T Wojewodzic
Wieś i Doradztwo. Pismo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, 2006
332006
Agricultural land vs. urbanisation in chosen Polish metropolitan areas: a spatial analysis based on regression trees
W Sroka, J Mikolajczyk, T Wojewodzic, B Kwoczynska
Sustainability 10 (3), 837, 2018
192018
Dywestycje w gospodarstwach rolnych–istota, definicje, podział
T Wojewodzic
Wieś i rolnictwo 147 (2), 96-108, 2010
192010
Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej
T Wojewodzic
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 535, 2017
152017
Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarze Karpat Polskich
T Wojewodzic
W: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i pogórskich. Seria …, 2005
152005
Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics
L Satola, T Wojewodzic, W Sroka
Agricultural Economics 64 (6), 277-290, 2018
122018
Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej
T Wojewodzic
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017
122017
Agroturystyka-panaceum na problemy rolnictwa
W Sroka, T Wojewodzic
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 57, 31-39, 2010
122010
Przesłanki upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych na obszarach górzystych
W Musiał, T Wojewodzic
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 55, 19-31, 2008
122008
Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim–poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych
W Musiał, T Wojewodzic
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej. PTE, Warsaw, 91-109, 2015
102015
Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce–próba pomiaru zjawiska
T Wojewodzic
Journal of Agribusiness and Rural Development 2014 (1644-2016-135318), 2014
92014
Pozorna sukcesja-zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych
T Wojewodzic
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2013
82013
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich
W Musiał, W Sroka, T Wojewodzic
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2010
82010
Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości
T Wojewodzic, A Płonka
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 2008
82008
Innowacyjność w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie
W Musiał, T Wojewodzic
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361, 164, 2014
72014
Seeking Interrelations Between the Level of Social and Economic Development and the Indicators Of the Economic and Production Disagrarisation of Farms
T Wojewodzic, Ł Satoła, S Tabor
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 103-119, 2015
62015
Divestments in the process of developing off-farm economic activity by farmers
T Wojewodzic
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 11 (3), 77-85, 2012
62012
Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym
R Matysik-Pejas, T Wojewodzic
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 8 (3), 77-85, 2009
62009
Strategie dostosowawcze gospodarstw ograniczających produkcję rolniczą
T Wojewodzic
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 57, 2008
62008
Zarzadzanie wypasem owiec w Tatrach i na Podhalu-badania mikroekonomiczne
J Mikolajczyk, E Molik, W Musial, E Tyran, T Wojewodzic, E Wierzchos
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement 1 (22), 243-248, 2005
62005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20