Follow
Tomasz Wojewodzic
Tomasz Wojewodzic
Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Verified email at cyf-kr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego
K Król, T Wojewodzic
Wieś i Doradztwo. Pismo Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego, 2006
342006
Agricultural land vs. urbanisation in chosen Polish metropolitan areas: a spatial analysis based on regression trees
W Sroka, J Mikolajczyk, T Wojewodzic, B Kwoczynska
Sustainability 10 (3), 837, 2018
322018
Procesy dywestycji i dezagraryzacji w rolnictwie o rozdrobnionej strukturze agrarnej
T Wojewodzic
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2017
302017
Barriers to exit encountered by small farms in light of the theory of new institutional economics
L Satola, T Wojewodzic, W Sroka
Agricultural Economics 64 (6), 277-290, 2018
242018
Generational changes in agriculture: The influence of farm characteristics and socio-economic factors
W Sroka, M Dudek, T Wojewodzic, K Król
Agriculture 9 (12), 264, 2019
222019
Dywestycje w gospodarstwach rolnych–istota, definicje, podział
T Wojewodzic
Wieś i rolnictwo 147 (2), 96-108, 2010
222010
Determinants of farmland abandonment in selected metropolitan areas of Poland: A spatial analysis on the basis of regression trees and interviews with experts
W Sroka, B Pölling, T Wojewodzic, M Strus, P Stolarczyk, O Podlinska
Sustainability 11 (11), 3071, 2019
162019
Measuring the effectiveness of land consolidation: An economic approach based on selected case studies from Poland
T Wojewodzic, J Janus, M Dacko, J Pijanowski, J Taszakowski
Land Use Policy 100, 104888, 2021
152021
Zjawiska schyłkowe w gospodarstwach osób fizycznych i prawnych na obszarze Karpat Polskich
T Wojewodzic
W: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i pogórskich. Seria …, 2005
152005
Bariery przemian agrarnych w rolnictwie polskim–poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych
W Musiał, T Wojewodzic
W: Czyżewski A., Klepacki B.(red.). Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki …, 2015
122015
Przesłanki upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych na obszarach górzystych
W Musiał, T Wojewodzic
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 55, 19-31, 2008
122008
Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce–próba pomiaru zjawiska
T Wojewodzic
Journal of Agribusiness and Rural Development 2014 (1644-2016-135318), 2014
112014
Pozorna sukcesja-zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych
T Wojewodzic
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2013
112013
Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości
T Wojewodzic, A Płonka
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 2008
102008
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich
W Musiał, W Sroka, T Wojewodzic
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2010
92010
Agroturystyka–panaceum na problemy rolnictwa
W Sroka, T Wojewodzic
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 57, 31-39, 2010
92010
Seeking interrelations between the level of social and economic development and the indicators of the economic and production disagrarisation of farms
T Wojewodzic, Ł Satoła, S Tabor
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 103-119, 2015
82015
Innowacyjność w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie
W Musiał, T Wojewodzic
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361, 164, 2014
72014
Divestments in the process of developing off-farm economic activity by farmers
T Wojewodzic
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 11 (3), 77-85, 2012
72012
Ocena poziomu społeczno-gospodarczego gmin województwa małopolskiego
T Wojewodzic
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 483-487, 2002
72002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20