Jarosław Chudzicki
Jarosław Chudzicki
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Instalacje wodociągowe
J Chudzicki, S Sosnowski
Seidel &, 376, 2009
59*2009
Instalacje kanalizacyjne
J Chudzicki, S Sosnowski
Seidel &, 277, 2009
45*2009
Zabezpieczenie wody w sieciach i instalacjach wodociągowych przed wtórnym zanieczyszczeniem
J Chudzicki, S Sosnowski
INSTAL 5, 2-4, 2002
442002
Instalacje kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja
S Chudzicki, Jarosław, Sosnowski
Seidel-Przywecki, 2011
41*2011
Instalacje kanalizacyjne: projektowanie, wykonanie, eksploatacja
J Chudzicki, S Sosnowski
Wydawnictwo" Seidel-Przywecki", 2009
41*2009
Instalacje wodociągowe - projektowanie, wykonanie, eksploatacja
S Chudzicki, Jarosław, Sosnowski
Seidel-Przywecki, 2005
41*2005
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
S Sosnowski, J Tabernacki, J Chudzicki
Instalator Polski, 2002
322002
Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych
B Kowalska, D Kowalski, M Kwietniewski, K Miszta-Kruk, J Chudzicki
Ochrona Środowiska 33 (4), 41-45, 2011
92011
Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem
J Chudzicki, S Sosnowski, Z Szumski, M Wojciechowski, P Ziółkowski
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 (1), 60, 1999
91999
Bakterie Legionella w instalacjach sanitarnych
J Chudzicki
Gaz, Woda i Technika Sanitarna 2, 64-72, 1998
81998
Instalacje ciepłej wody w budynkach
J Chudzicki
Fundacja Poszanowania Energii, 2006
72006
Techniczne metody zapobiegania występowaniu bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych
J Chudzicki
Informacja INSTAL 1, 48-51, 1998
71998
Problematyka zarządzania jakością wody w systemach dystrybucji
M Kwietniewski, B Kowalska, J Wąsowski, J Chudzicki, D Kowalski, ...
Gaz, Woda i Technika Sanitarna 3, 117-121, 2012
62012
Techniczne możliwości oszczędzania wody i energii w budynkach użyteczności publicznej - wnioski ze STEP-u
J Chudzicki
Energia i Budynek 2, 22-25, 2011
52011
Badania jednostkowego zużycia wody w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej" URSUS" w Warszawie
J Chudzicki, A Sołoduszkiewicz
Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1, 16-19, 2006
52006
Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości
M Kwietniewski, B Kowalska, D Kowalski, J Chudzicki, K Miszta-Kruk, ...
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 217--222, 2015
42015
Eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pompowni wodociągowych - terminologia i pojęcia eksploatyczne
J Chudzicki, J Tabernacki
Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5, 178-182, 1997
41997
Current threats to water supply systems
J Chudzicki
WIT Transactions on the Built Environment, Urban Water, 3-14, 2016
32016
Secondary contamination in Polish drinking water
J Chudzicki, M Kwietniewski, M Iwanek, P Suchorab
Urban Water II, Edit. Mambretti S., Brebbia CA WITPress, UK, 15-26, 2014
32014
Projektowanie instalacji do powtórnego wykorzystania ścieków szarych w budynkach
A Malesińska, J Chudzicki
Rynek Instalacyjny 9, 90-93, 2013
2*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20