Follow
Mirosława Szewczyk
Mirosława Szewczyk
Verified email at po.opole.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Survival analysis: a case study of micro and small enterprises in Dolnośląskie and Opolskie Voivodship (Poland)
K Łobos, M Szewczyk
Ekonomická revue, 207-216, 2012
222012
Podstawy statystyczne badań marketingowych
M Szewczyk, M Ciesielska
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2011
22*2011
Students’ perception of attributes of independent colleges of business profile in the market of higher education in Poland
A Dejnaka, K Kulig-Moskwa, K Łobos, J Nogieć, M Szewczyk
Management 20 (2), 340-359, 2016
102016
Prospects of food products manufacture sector in Opolskie region [in:] Regional and local development: Capitals and drivers
M Szewczyk, A Zygmunt
102011
Efektywność modeli autoregresyjnych w prognozowaniu cen produktów rolnych w Polsce
A Tłuczak, M Szewczyk
Oeconomia Copernicana 1 (1), 99-119, 2010
72010
Management practices in area of human resources and monitoring results as determinants of sme’s success in Poland and the Czech Republic
K Łobos, V Malátek, M Szewczyk
Technická univerzita v Liberci, 2020
62020
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw branży produkcji metalowych wyrobów gotowych Opolszczyzny w kontekście rozwoju regionu
A Zygmunt, M Szewczyk
Barometr Regionalny, nr 2 (28), 65-71, 2012
62012
Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż [w:] Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red
M Szewczyk, A Tłuczak, B Ruszczak
W. Duczmal, W. Potwora, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z oo, WSZiA, Opole …, 2011
62011
Potencjał województwa opolskiego w kontekście analizy zmian udziałów branż
M Szewczyk, A Tłuczak, B Ruszczak
Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red. W …, 2011
6*2011
The Relationship between Unemployment and Entrepreneurship: A Case of Opolskie Voivodship
M Szewczyk, K Widera, R Parvi
Advanced Research in Scientific Areas, 156-159, 2013
52013
Ocena porównawcza efektywności ekonomicznej producentów podłoża do produkcji pieczarek działających na polskim rynku
K Lobos, M Szewczyk
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012
52012
Opolskie Voivodship: perspectives of the mining and quarrying sector
M Szewczyk, A Zygmunt
Regional and local development: Capitals and drivers, K.Malik (EDIT.), 199-218, 2011
5*2011
Analiza koncentracji
M Szewczyk, A Tłuczak, B Ruszczak
Projekcja rozwoju inicjatyw klastrowych w województwie opolskim, red …, 2011
5*2011
Innowacyjność przedsiębiorstw warunkiem rozwoju
K Widera, M Szewczyk
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 41-48, 2011
52011
Efektywność działania komór typu SBR przy nagłych zmianach stężeń dopływających ścieków
W Janczukowicz, K Trybe, M Szewczyk
Mat. IX Ogólnop. Konf. Nauk.-Techn.„Problemy gospodarki wodno-ściekowej w …, 1997
51997
The relations between innovativeness, market orientation and sucess among industrial firms in Poland
K Łobos, M Szewczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
42018
Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011
K Łobos, M Szewczyk
Journal of Agribusiness and Rural Development 2013 (1644-2016-135374), 2013
42013
Opole Voivodship: Prospects for Low-Technology Manufacturing Industry
M Szewczyk
The International Conference, Hradec Economic Days 2012, Economic …, 2012
42012
Economic Base of Opolskie Voivodship, 2008-2010
M Szewczyk, A Tłuczak
Ad Alta, Journal of Interdisciplinary Research, Issue 1, vol. III, 53-56, 2012
42012
Działalność operacyjna i efektywność ekonomiczna polskich przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem surowców skalnych (2008-2010)
K Łobos, M Szewczyk
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 11, 181-195, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20