Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Aleksandra Sikorska-Lewandowska
radca prawny, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Prawa Handlowego
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni
A Sikorska-Lewandowska
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2013
72013
Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Prawa Handlowego 11, 42-46, 2013
42013
Ciężar dowodu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego z powodu wad rzeczy lub niezgodności towaru z umową
A Sikorska
Radca Prawny 1, 59-66, 2005
42005
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców.
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Prawa Handlowego 1, 52-58, 2019
22019
Uprawnienia rolniczego zrzeszenia branżowego
A Sikorska-Lewandowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
22016
Zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania uchwały odwołującej członka zarządu
A Sikorska-Lewandowska
Glosa 4 (2016), 30-37, 2016
22016
Nieważność uchwał rady nadzorczej spółdzielni
A Sikorska-Lewandowska
Monitor Prawniczy 16, 866-873, 2011
22011
Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez kupującego w świetle nowych regulacji prawnych
A Baranowska
Radca Prawny 5, 86-92, 2003
22003
Wstrzymanie skuteczności uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów spółki kapitałowej
A Sikorska-Lewandowska
Monitor Prawa Handlowego 4 (2016), 1-8, 2016
12016
Nieważność uchwał właścicieli lokali
A Sikorska-Lewandowska
Państwo i Prawo 2, 71-81, 2015
12015
Charakter prawny uchwały właścicieli lokali
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Sądowy 2014, 101-113, 2014
12014
Zarzut nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
A Sikorska-Lewandowska
Glosa 2, 2012
1*2012
Zarządca nieruchomości- zawód zderegulowany
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 11, 2020
2020
Problemy z dochodzeniem roszczeń po nowelizacji przepisów KPC o doręczeniach.
A Sikorska-Lewandowska
NIieruchomośc 9, 4-6, 2020
2020
Mała wspólnota mieszkaniowa
A Sikorska-Lewandowska
Wydawnictwo Naukowe UMK, 2020
2020
Użytkowanie akcji
A Sikorska-Lewandowska
Sto lat polskiego prawa handlowego, księga jubileuszowa dedykowana …, 2020
2020
Zebranie roczne we wspólnocie mieszkaniowej a podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów : (rozwiązania na czas epidemii)
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 263, 22-25, 2020
2020
Spółka celowa z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 262, 22-25, 2020
2020
Legitymacja użytkownika akcji do zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń spółki akcyjnej
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Prawa Handlowego, 24-29, 2020
2020
Legal Status of Housing Communities in Poland
A Sikorska-Lewandowska
International Real Estate Review 23 (2020), 763-775, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20