Aleksandra Sikorska-Lewandowska
Aleksandra Sikorska-Lewandowska
radca prawny, doktor nauk prawnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Prawa Handlowego
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni
A Sikorska-Lewandowska
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa" Dom Organizatora", 2013
52013
Ciężar dowodu w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego z powodu wad rzeczy lub niezgodności towaru z umową
A Sikorska
Radca Prawny 1, 59-66, 2005
42005
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców.
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Prawa Handlowego 1, 52-58, 2019
22019
Uprawnienia rolniczego zrzeszenia branżowego
A Sikorska-Lewandowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016
22016
Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Prawa Handlowego 11, 42-46, 2013
22013
Nieważność uchwał rady nadzorczej spółdzielni
A Sikorska-Lewandowska
Monitor Prawniczy 16, 866-873, 2011
22011
Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez kupującego w świetle nowych regulacji prawnych
A Baranowska
Radca Prawny 5, 86-92, 2003
22003
Wstrzymanie skuteczności uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów spółki kapitałowej
A Sikorska-Lewandowska
12017
Nieważność uchwał właścicieli lokali
A Sikorska-Lewandowska
Państwo i Prawo 2, 71-81, 2015
12015
Charakter prawny uchwały właścicieli lokali
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Sądowy 2014, 101-113, 2014
12014
Zarzut nieważności uchwały zgromadzenia wspólników
A Sikorska-Lewandowska
Glosa 2, 2012
1*2012
Zebranie roczne we wspólnocie mieszkaniowej a podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów : (rozwiązania na czas epidemii)
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 263, 22-25, 2020
2020
Spółka celowa z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 262, 22-25, 2020
2020
Legal Status of Housing Communities in Poland
A Sikorska-Lewandowska
International Real Estate Review 23 (1), 763-775, 2020
2020
Czy potrzebny jest rejestr wspólnot mieszkaniowych?
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 1, 23-25, 2020
2020
Sytuacja prawna wierzyciela hipotecznego upadłej spółdzielni mieszkaniowej z uwzględnieniem ochrony uprawnionych do lokali
A Sikorska-Lewandowska
Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa …, 2019
2019
Nieważność uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej — glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.10.2017 r. (I PK 287/16)
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 7, 27-33, 2019
2019
Powstanie odrębnej własności lokalu z mocy prawa
A Sikorska-Lewandowska
Rejent 7, 89-106, 2019
2019
Określenie wysokości wynagrodzenia w przypadku umownego ustanowienia odpłatnej służebności
A Sikorska-Lewandowska
Nieruchomości 7, 8-11, 2019
2019
Zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej
A Sikorska-Lewandowska
Przegląd Sądowy 6, 47-79, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20