Obserwuj
Paweł Rutkowski
Paweł Rutkowski
Section for Sign Linguistics, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans
Ł Bola, M Zimmermann, P Mostowski, K Jednoróg, A Marchewka, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (4), E600-E609, 2017
1442017
Noun/pronoun asymmetries: Evidence in support of the DP hypothesis in Polish
P Rutkowski
Jezikoslovlje 3 (1+ 2), 159-170, 2002
822002
Classification projection in Polish and Serbian: The position and shape of classifying adjectives
P Rutkowski, L Progovac
S. Franks et al, 289-299, 2005
662005
The syntactic structure of grammaticalized partitives (pseudo-partitives)
P Rutkowski
University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 13 (1), 337-350, 2007
502007
The syntax of quantifier phrases and the inherent vs. structural case distinction
P Rutkowski
Linguistic research 7 (1), 43-74, 2002
442002
On prepositional phrases inside numeral expressions in Polish
P Rutkowski, H Maliszewska
Lingua 117 (5), 784-813, 2007
282007
Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego
P Rutkowski
Poradnik Językowy 8, 10-28, 2000
262000
Korpusowy słownik polskiego języka migowego
J Łacheta, M Czajkowska-Kisil, J Linde-Usiekniewicz, P Rutkowski
Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (publikacja online), 2016
252016
From demonstratives to copulas: A cross-linguistic perspective and the case of Polish
P Rutkowski
Journal of Universal Language 7 (2), 147-175, 2006
252006
On the Syntax of Functional Elements: Numerals, Pronouns, and Expressions Indicating Approximation
P Rutkowski, K Szczegot
Generative linguistics in Poland: syntax and morphosyntax, 187-196, 2001
252001
Early deafness leads to re-shaping of functional connectivity beyond the auditory cortex
K Bonna, K Finc, M Zimmermann, L Bola, P Mostowski, M Szul, ...
Brain Imaging and Behavior 15, 1469-1482, 2021
242021
The syntactic properties and diachronic development of postnominal adjectives in Polish
P Rutkowski
Formal approaches to Slavic linguistics: The Toronto meeting, 326-345, 2006
232006
Numeral phrases in Polish and Estonian
P Rutkowski
Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics 2, 181-190, 2001
232001
Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych
P Rutkowski
Doctoral dissertation, 2007
222007
Multimodal imaging of brain reorganization in hearing late learners of sign language
A Banaszkiewicz, J Matuszewski, Ł Bola, M Szczepanik, B Kossowski, ...
Human brain mapping 42 (2), 384-397, 2021
202021
Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe
P Rutkowski, S Łozińska
Varšava: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
18*2014
Grammaticalization in the nominal domain: the case of Polish cardinals
P Rutkowski
4th Workshop in General Linguistics, University of Wisconsin, Madison, 2006
182006
The role of the superior parietal lobule in lexical processing of sign language: Insights from fMRI and TMS
A Banaszkiewicz, J Matuszewski, M Szczepanik, B Kossowski, ...
Cortex 135, 240-254, 2021
172021
O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych [w:] M
P Rutkowski, S Łozińska
Bańko, D. Kopcińska (red.), Różne formy, różne treści, Warszawa, 211-223, 2011
172011
On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals
P Rutkowski
Journal of Universal Language 4 (2), 147-182, 2003
162003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20