Paweł Rutkowski
Paweł Rutkowski
Section for Sign Linguistics, Faculty of Polish Studies, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans
Ł Bola, M Zimmermann, P Mostowski, K Jednoróg, A Marchewka, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (4), E600-E609, 2017
832017
Noun/pronoun asymmetries: Evidence in support of the DP hypothesis in Polish
P Rutkowski
Jezikoslovlje 3 (1+ 2), 159-170, 2002
712002
Classification projection in Polish and Serbian: The position and shape of classifying adjectives
P Rutkowski, L Progovac
S. Franks et al, 289-299, 2005
582005
The syntactic structure of grammaticalized partitives (pseudo-partitives)
P Rutkowski
University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 13 (1), 26, 2007
372007
The syntax of quantifier phrases and the inherent vs. structural case distinction
P Rutkowski
Linguistic research 7 (1), 43-74, 2002
372002
Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych
P Rutkowski
PhD Dissertation. Uniwersytet Warszawski, 2007
252007
Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego
P Rutkowski
Poradnik Językowy 8, 10-28, 2000
232000
On Prepositional Phrases inside numeral expressions in Polish
P Rutkowski, H Maliszewska
Lingua 117 (5), 784-813, 2007
222007
Numeral phrases in Polish and Estonian
P Rutkowski
Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics 2, 181-190, 2001
222001
On the Syntax of Functional Elements: Numerals, Pronouns, and Expressions Indicating Approximation
P Rutkowski, K Szczegot
Generative linguistics in Poland: syntax and morphosyntax, 187-196, 2001
212001
From demonstratives to copulas: A cross-linguistic perspective and the case of Polish
P Rutkowski
Journal of Universal Language 7 (2), 147-175, 2006
202006
The syntactic properties and diachronic development of postnominal adjectives in Polish
P Rutkowski
Formal approaches to Slavic linguistics: The Toronto meeting, 326-345, 2006
182006
Grammaticalization in the nominal domain: the case of Polish cardinals
P Rutkowski
4th Workshop in General Linguistics, University of Wisconsin, Madison, 2006
172006
On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals
P Rutkowski
Journal of Language Translation 4, 147-182, 2003
142003
Classifying adjectives and noun movement in Lithuanian
P Rutkowski, L Progovac
Minimalist views on language design: Proceedings of the 8th Seoul …, 2006
132006
NP coordination as a new argument in the debate on the DP analysis of Polish
J Linde-Usiekniewicz, P Rutkowski
Proceedings of WIGL, 103-117, 2006
132006
Numerals as grammaticalised nouns: a generative approach
P Rutkowski
Interlingüística, 317-328, 2002
132002
Fraza przedimkowa w polszczyźnie
P Rutkowski
wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009
122009
Why Polish Numerals should not be analyzed as Nouns
P Rutkowski
Minimalist Views on Language Design: Proceedings of the 8th Seoul …, 2006
122006
O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych
P Rutkowski, S Łozińska
W: M. Bańko, D. Kopcińska (red.), Różne formy, różne treści, 211-224, 2011
112011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20