Maria Forlicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Risk attitude in case of losses or gains–an experimental study
T Rólczyński, M Forlicz, Ł Kuźmiński
The European Journal of Finance 23 (6), 474-486, 2017
52017
Wybrane czynniki kształtujące decyzje ubezpieczeniowe osób fizycznych w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych–badanie ankietowe
M Forlicz, P Kowalczyk-Rólczyńska, T Rólczyński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 105 - 118, 2014
22014
Comparison of the behaviour of market option prices in relation to option prices resulting from the black-scholes model during periods of a bull and bear market
M Forlicz
Mathematical Economics 7, 71-81, 2011
22011
Overdue debt and selected personality traits – a research based on international surveys
M Forlicz, T Rólczyński
Journal of International Studies 12 (3), 198-211, 2019
12019
Hipotetyczne i rzeczywiste decyzje podejmowane w warunkach ryzyka
M Forlicz, T Rólczyński
Studia Ekonomiczne 331, 22-32, 2017
12017
Czynniki wpływające na subiektywną wartość pieniądza w czasie, ZN WSB we Wrocławiu nr 11/2009, ss.169 – 177
M Forlicz
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 11, 167 - 177, 2009
1*2009
Relationship Between Personal Debt Arrears and Risk Attitude–Cross Country Evidence
M Forlicz, T Rólczyński
European Research Studies 23 (4), 586-599, 2020
2020
Ratio Bias under Conditions of Uncertainty–Experimental Results
M Forlicz, T Rólczyński
European Financial Systems 2018, 109, 2018
2018
Skłonność do ubezpieczania się w warunkach niepewności w zależności od wysokości potencjalnej straty
M Forlicz, T Rólczyński
Studia Ekonomiczne 366, 135-144, 2018
2018
Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy
M Forlicz, T Rólczyński
Studia i Prace WNEiZ US 51, 77-88, 2018
2018
Impact of information about risk on the attractiveness of tourist travel
M Forlicz, T Rólczyński, J Markiewicz-Patkowska, P Oleśniewicz
Studia i Prace WNEiZ US 51, 89-100, 2018
2018
Skills and willingness to buy insurance policies
M Forlicz
Studia i Prace WNEiZ US, 67-75, 2018
2018
To gamble or not to gamble–comparison of decisions made under risk and under uncertainty
M Forlicz, T Rólczyński
European Financial Systems 2017, 127, 2017
2017
Charakter zagrożeń w ruchu turystycznym a skłonność do ubezpieczania się
M Forlicz, T Rólczyński, J Markiewicz-Patkowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 21-32, 2017
2017
Asymetria w rozkładach wygranej a decyzje podejmowane w warunkach ryzyka w świetle badania eksperymentalnego
M Forlicz, T Rólczyński
The Central European Review of Economics and Management 16 (3), 5-14, 2016
2016
1. Validity of surveys as a research method
M FORLICZ, T RÓLCZYŃSKI
METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII, 213, 2016
2016
Model dwuczynnikowy wyboru w czasie
M Forlicz
Studia Ekonomiczne 301, 25-42, 2016
2016
Level of knowledge and answers given in a survey research. Example of insurance preferences survey
M Forlicz, T Rólczyński
Studia i Prace WNEiZ US 45, 211-223, 2016
2016
Dependence of decisions made under risk on the skewness of outcome distribution: experimental results
M Forlicz, T Rólczyński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 16 (3 Applicability of …, 2016
2016
Selected factors affecting decisions undertaken under risky circumstances
T Rólczyński, MK Forlicz
The Central European Review of Economics and Management 15 (5), 651-660, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20