Obserwuj
Maria Forlicz
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Risk attitude in case of losses or gains–an experimental study
T Rólczyński, M Forlicz, Ł Kuźmiński
The European Journal of Finance 23 (6), 474-486, 2017
62017
Overdue debt and selected personality traits – a research based on international surveys
M Forlicz, T Rólczyński
Journal of International Studies 12 (3), 198-211, 2019
52019
Wybrane czynniki kształtujące decyzje ubezpieczeniowe osób fizycznych w dobrowolnych ubezpieczeniach komunikacyjnych–badanie ankietowe
M Forlicz, P Kowalczyk-Rólczyńska, T Rólczyński
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 105 - 118, 2014
22014
A comparison of the behaviour of market options prices in relation to option prices resulting from the Black-Scholes model during periods of a bull and bear market
M Forlicz
Mathematical Economics 7 (14), 2011
22011
How perceived skills and risk attitude influence decision making regarding insurable losses–results of computer-based incentivised experiment
M Forlicz
Procedia Computer Science 207, 1822-1831, 2022
12022
Skills and willingness to buy insurance policies
M Forlicz
Studia i Prace WNEiZ US, 67-75, 2018
12018
Charakter zagrożeń w ruchu turystycznym a skłonność do ubezpieczania się
M Forlicz, T Rólczyński, J Markiewicz-Patkowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017
12017
Hipotetyczne i rzeczywiste decyzje podejmowane w warunkach ryzyka
M Forlicz, T Rólczyński
Studia Ekonomiczne 331, 22-32, 2017
12017
Czynniki wpływające na subiektywną wartość pieniądza w czasie, ZN WSB we Wrocławiu nr 11/2009, ss.169 – 177
M Forlicz
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 11, 167 - 177, 2009
1*2009
Illusion of prediction possibility of random outcomes: experimental results
M Forlicz, T Rólczyński, B Simonetti
Quality & Quantity 57 (Suppl 3), 481-495, 2023
2023
A bibliometric analysis of the issue of CSR activities and their non-financial reporting from the perspective of different generations of employees
R Skýpalová, M Forlicz, M Šikýř, R Nováková
Littera Scripta, 2023
2023
Are they really green minds? Marketing behaviour the customer of two generations Y and Z in the field of organic food
R Skýpalová, V Blašková, H Stojanová, M Forlicz
2022
Factors determining usage-based insurance acceptance-Poland and Spain results
M Forlicz, T Rólczyński
Journal of International Studies 15 (3), 2022
2022
The Impact of Introducing Co-insurance into an Insurance Policy on Moral Hazard: An Incentivised Experiment
M Forlicz, S Forlicz
European Research Studies Journal 25 (1), 783-808, 2022
2022
Relationship between personal debt arrears and risk attitude-cross country evidence
M Forlicz, T Rolczynski
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
2020
Ratio Bias under Conditions of Uncertainty–Experimental Results
M Forlicz, T Rólczyński
European Financial Systems 2018, 109, 2018
2018
Ratio Bias under Conditions of Uncertainty-Experimental Results
T Rólczyński, M Forlicz
European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International …, 2018
2018
Skłonność do ubezpieczania się w warunkach niepewności w zależności od wysokości potencjalnej straty
M Forlicz, T Rólczyński
Studia Ekonomiczne 366, 135-144, 2018
2018
Dyskontowanie odłożonych w czasie zysków i strat w świetle teorii perspektywy
M Forlicz, T Rólczyński
Studia i Prace WNEiZ US 51, 77-88, 2018
2018
Impact of information about risk on the attractiveness of tourist travel
M Forlicz, T Rólczyński, J Markiewicz-Patkowska, P Oleśniewicz
Studia i Prace WNEiZ US 51, 89-100, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20