Obserwuj
Wiesław Szopiński
Wiesław Szopiński
Zweryfikowany adres z ur.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Wpływ informacji rynkowej na zarzadzanie gospodarstwem rolnym
W Szopinski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 5 (03), 2001
102001
Wirtualizacja konsumpcji i jej oddziaływanie na kształtowanie postaw i zachowań prosumpcyjnych wśród młodych konsumentów
W Kuźniar, T Surmacz, W Szopiński
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (2), 2017
72017
The use of social media by local government units to communicate with stakeholders
W Kuźniar, W Szopiński
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 45, 247-254, 2016
62016
Preferencje konsumentów z województwa podkarpackiego podczas zakupu spożywczych produktów ekologicznych
M Grzybek, W Szopiński
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego 16 (2), 106-113, 2016
42016
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na terenie gmin miejsko-wiejskich
W Szopiński, M Grzybek
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 93-106, 2018
32018
Zachowania konsumentów na rynku produktów regionalnych i tradycyjnych
M Grzybek, W Szopiński
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1827-2017 …, 2017
32017
Marketing bankowy na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie, oddział w Rzeszowie
W Szopiński
Marketing i Zarządzanie, 87-96, 2013
32013
Współudział mieszkańców w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej
W Kuźniar, W Szopiński, B Wierzbiński
Marketing i Rynek, 257-266, 2016
22016
Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg
W Szopiński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 594, 133-144, 2010
22010
Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg
W Szopiński
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 683-691, 2009
22009
Wpływ działalności agencji nieruchomości rolnych na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na Podkarpaciu
W Szopinski, W Kuzniar
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 11 (5), 2009
22009
Działalność pozarolnicza wyrazem przedsiębiorczości na wsi
W Szopiński
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 311-316, 2004
22004
Związki między systemem informacyjnym i decyzyjnym w agrobiznesie
W Szopinski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 6 (04), 2002
22002
Procesy integracyjne w agrobiznesie
W Szopiński
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 374-378, 2002
22002
EVENT MARKETING W PROCESIE UMACNIANIA RELACJI POLAKÓW Z NARODEM UKRAIŃSKIM W WARUNKACH WOJNY (NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA)
W Kuźniar, W Szopiński
ЗБІРНИК ТЕЗ, 366, 2023
12023
Virtualization of Consumption and Its Impact on Development of Prosumption Attitudes among Young Consumers
W Kuźniar, T Surmacz, W Szopiński
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (2), 143, 2017
12017
Marketingowe narzędzia oddziaływania władz samorządowych na rozwój gminy na przykładzie gminy Czarna
W Szopiński
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie 40, 229-238, 2013
12013
Wybrane problemy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie
W Szopiński, W Kuźniar
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 347-354, 2003
12003
Znaczenie informacji rynkowej w przedsiębiorstwach rolniczych
W Szopinski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (6), 2000
12000
Giełdy towarowe jako ogniwa przepływu informacji rynkowej
W Szopinski
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 1 (2), 1999
11999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20