Obserwuj
Szymon Wójcik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The determinants of travel mode choice: the case of Łódź, Poland
S Wójcik
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 93-101, 2019
102019
Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions
P Baranowski, M Komor, S Wójcik
Applied Economics Letters 25 (17), 1226-1229, 2017
92017
Wyjechać czy zostać? Determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski
P Baranowski, A Gądek, D Stelmasiak, S Wójcik
Gospodarka Narodowa 4, 69-89, 2016
62016
Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets–a Comparative Study original article
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
5*2018
Determinanty zachowań transportowych mieszkańców Łodzi
S Wójcik
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
32020
Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
22018
Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego–analiza porównawcza
W Dębski, EM Feder-Sempach, S Wójcik
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (5), 2017
22017
Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej
S Wójcik
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 4, 67-87, 2016
22016
Private or public transport? The determinants of travel behaviour in post-industrial city–the case of Łódź
S Wójcik
REAL CORP 2017–PANTA RHEI–A World in Constant Motion. Proceedings of 22nd …, 2017
12017
Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
Ekonometria 57, 88-100, 2017
12017
Czynniki warunkujące wybór samochodu jako środka transportu w codziennych podróżach – przykłady miast polskich
S Wójcik
Studia Regionalne i Lokalne 3 (89), 49-66, 2022
2022
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies (Wplyw zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spolek z indeksu WIG20)
W Debski, E Feder-Sempach, S Wojcik
Problemy Zarzadzania 16 (76), 11-23, 2018
2018
Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej
S Wójcik
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician 60 (01), 28-41, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13