Szymon Wójcik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Whose feedback matters? Empirical evidence from online auctions
P Baranowski, M Komor, S Wójcik
Applied Economics Letters 25 (17), 1226-1229, 2017
42017
Statistical Properties of Rates of Return on Shares Listed on the German, French, and Polish Markets–a Comparative Study original article
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
2*2018
Stabilność parametru beta dla największych spółek z rynku polskiego, niemieckiego i francuskiego–analiza porównawcza
W Dębski, EM Feder-Sempach, S Wójcik
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (5), 69, 2017
22017
Wyjechać czy zostać? Determinanty zamiarów emigracji zarobkowej z Polski
P Baranowski, A Gądek, D Stelmasiak, S Wójcik
Gospodarka Narodowa 4, 69-89, 2016
22016
Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej
S Wójcik
Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 4, 67-87, 2016
22016
The determinants of travel mode choice: the case of Łódź, Poland
S Wójcik
Bulletin of Geography. Socio-economic Series 44 (44), 93-101, 2019
12019
Private or public transport? The determinants of travel behaviour in post-industrial city–the case of Łódź
S Wójcik
REAL CORP 2017–PANTA RHEI–A World in Constant Motion. Proceedings of 22nd …, 2017
12017
Sensitivity Analysis of the Beta Parameter Estimated for the Blue-chip Polish Companies (Wplyw zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spolek z indeksu WIG20)
W Debski, E Feder-Sempach, S Wojcik
Problemy Zarzadzania 16 (76), 11-23, 2018
2018
Wpływ zmiany indeksu rynku na parametr beta dla spółek z indeksu WIG20
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
Problemy Zarządzania 16 (3 (76), cz. 2 Nowe trendy w finansach), 11-23, 2018
2018
Ryzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
2018
The Analysis of Inflationary Shock Results for Polish Economy with the Usage of DSGE Model
S Wójcik
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 4 (324), 67-87, 2017
2017
Statistical properties of rates of return of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2005-2015
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
Ekonometria 57, 88-100, 2017
2017
Prognozowanie inflacji w Polsce na podstawie modeli autoregresji wektorowej
S Wójcik
Wiadomości Statystyczne, 28-41, 2015
2015
STATISTICAL PROPERTIES OF RATES OF RETURN OF THE COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE IN THE PERIOD OF 2005-2015 WŁASNOŚCI STATYSTYCZNE STÓP ZWROTU SPÓŁEK NOTOWANYCH …
W Dębski, E Feder-Sempach, S Wójcik
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14